تبیین قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مدیر پارک فناوری پردیس


به گزارش ستاد خبری نمایشگاه Innotex2024، در نشست مجمع حکمرانی انوتکس، مهدی صفری نیا رئیس پارک فناوری پردیس با تجلیل از خانه خلاق شورای اسلامی، به تجربه قانونگذاری دانش بنیان و سهم آن اشاره کرد. ارزش پارک های علم و فناوری در قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون یکی از تلاش های مستقیم ما در پارک پردیس بود و در تمام پارک های فناوری کشور که محل تجمع شرکت های دانش بنیان هستند با مشکل بودجه مواجه هستیم.

وی گفت: بودجه تمامی پارک های فناوری کشور با دانشگاه تهران برابری نمی کند و بسیاری از 10 هزار شرکت فعال در پارک های علم و فناوری کشور در تامین آب، زیرساخت های برق و گاز و شرکت ها با مشکل مواجه هستند. نمی تواند برای تامین بودجه زیرساختی عمل کند.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در پردیس کار خلاقانه ای انجام داده ایم گفت: گزینه قانونی را از سال 1395 آغاز کردیم تا زیرساخت پارک های فناوری بزرگ را فراهم کنیم تا 3 درصد از سهم 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها را بگیریم. به دلیل عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری ها.

صفری نیا ادامه داد: شهرداری ها نمی توانند از این مبلغ برای هزینه های جاری استفاده کنند و فقط در حوزه زیرساختی می توانند از آن بهره ببرند و ما از این فرصت استفاده کرده و پارک های فناوری بزرگی را در این حوزه معرفی کرده ایم که از خدمات شهری استفاده نمی کنند.

مدیر پارک فناوری پردیس افزود: طی این برنامه مالیات بر ارزش افزوده باید به پارک فناوری مستقل پرداخت شود و در پارک ها صرفاً در حوزه زیرساخت هزینه می شود و هزینه ای به شهرداری ها تحمیل نمی شود. ما معتقدیم که از این طریق مدیریت پارک های بزرگ انگیزه افزایش فروش شرکت و افزایش مالیات پارک ها را خواهد داشت.

صفری نیا تصریح کرد: این ایده خوب را در اول آذرماه 1395 مطرح کردیم و به مدت 4 سال جلسات متعددی با نمایندگان مجلس، کمیسیون اقتصادی، دولت، شورای نگهبان و… داشتیم.

مطالب پیشنهادی: معرفی سرمایه گذار

وی افزود: این ایده خلاقانه از آذرماه سال 1395 شروع شد و ما موفق شدیم این سهم 1400 را به دست آوریم و پارک ها از این مبالغ برای هزینه های جاری استفاده نمی کنند، از آن برای زیرساخت استفاده می کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس ادامه داد: 20 درصد از سهم مالیاتی در طرح پیشنهادی اولیه محقق شد، اما در آخرین مرحله به 10 درصد رسید و به شورای نگهبان اصلاحیه ارسال شد و در مجموع سهم 3 درصدی از 9. درصد مالیات بر ارزش افزوده به پارک های فناوری تعلق گرفت.
صفری نیا افزود: در سال 1400 سهم 100 درصدی پارک به تصویب رسید و این اتفاق بزرگ در سال 1402 با اولین سپرده گذاری انجام شد، بنابراین در سال 1402 مبلغ کل بودجه پارک ها یک میلیون و 340 میلیارد تومان بود و سهم مالیات بر ارزش افزوده پارک ها به 440 میلیارد تومان رسید.

در ادامه مجمع قانونگذاری، رضا قربانی موسس کارخانه نوآوری رسانه در حوزه های مختلف به ایراد سخنرانی پرداخت. سپس «مرتضی نیکخواه نسب» مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های شورای اسلامی در خصوص تجربه تدوین و تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات به ایراد سخنرانی پرداخت.

شرح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس پارک فناوری پردیس اولین بار شنبه مگ نوشته شد. به نظر می رسد.