ترتیب اجزای جمله در انگلیسی با ساده ترین توضیح ممکن + مثال و تمرین


«Word Order» که در زبان فارسی به «ترتیب کلمه» ترجمه شده است، همان‌طور که از اسمش پیداست، به توالی یا ترتیب کلمه‌ها در جمله اشاره می‌کند. این توالی می‌تواند در یک عبارت، جمله‌واره انگلیسی، یا جمله انگلیسی باشد. شاید برایتان این سوال پیش بیاید که چرا ترتیب جمله در زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد. باید بگوییم که حتی اگر یک کلمه را در جمله جابه‌جا کنیم یا آن را در جای اشتباهی قرار دهیم، می‌تواند معنی جمله را به طور کامل تغییر دهد. در زبان انگلیسی، ساختار کلی جمله را به صورت «فاعل + فعل + مفعول» در نظر می‌گیرند. به یاد داشته باشید که یک جمله معمولاً «فاعل» (Subject) و «گزاره» (Predicate) دارد و فاعل هم همیشه اول جمله می‌آید. اما با جملاتی مانند جملات امری یا استفهام انکاری نیز سروکار داریم که ساختارهای متفاوتی دارند. در این آموزش قصد داریم با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را بررسی کنیم.

در ابتدا اجزای جمله در انگلیسی را توضیح می‌دهیم و سپس به بررسی ترتیب کلمات برای انواع زمان‌های انگلیسی اشاره می‌کنیم. در ادامه، ساختار جمله در انگلیسی را بررسی خواهیم کرد و در انتهای مطلب نیز تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید.

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی چگونه است؟

اجزای جمله در زبان انگلیسی در حالت کلی از ساختار «SVO» پیروی می‌کنند و در حالت کلی به صورت «Subject + verb + object» تعریف می‌شوند. از این ساختار می‌توانیم نتیجه بگیریم که اولین کلمه‌‌ای که در جمله می‌بینیم، «فاعل» (Subject) که با حرف «S» در این ساختار مشخص شده است. بعد از فاعل، «فعل» (Verb) می‌‌آید که با حرف «V» در فرمول مشخص شده و در نهایت هم «مفعول» (Object) را داریم که با «O» نمایش داده شده است.

این ساختار پایه و اساس بسیاری از جملات انگلیسی است. اما جملات می‌توانند اجزای دیگری مانند قید انگلیسی، صفت انگلیسی و… داشته باشند. البته از «SVO» ساده‌تر هم یک نوع دیگری وجود دارد که به صورت «SV» تعریف می‌شود. در مجموع، بر اساس این ساختار می‌توانیم ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را توصیف کنیم. اگر حتی یک کلمه در جمله اشتباه به کار برود یا در جای نامناسبی قرار بگیرد، ممکن است در معنی کل آن جمله تأثیر داشته باشد. برای شروع به چهار جمله زیر دقت کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Sentence 1: I only like vegetarian dishes.

***

Sentence 2: Only I like vegetarian dishes.


***

Sentence 3: I like only vegetarian dishes.


***

Sentence 4: I like vegetarian dishes only.


(/fdbqoute)

در هر یک از این جمله‌ها، کلمه «only» در جایگاه‌های مختلفی به کار رفته است. آیا فکر می‌کنید همه این‌ها معنی یکسانی دارند؟ بدون شک خیر. معنی اولین جمله این است که شخص فقط غذای گیاهی دوست دارد و معنی جمله دوم این است که فقط آن شخص غذای گیاهی دوست دارد و هیچ‌کس دیگری غذاهای گیاهی دوست ندارد. جملات سوم و چهارم نیز نشان می‌دهند که شخص فقط غذاهای گیاهی دوست دارد و هیچ غذای دیگری را دوست ندارد. پس یک کلمه وقتی در جمله جابه‌جا شود، گاهی می‌تواند بر کل جمله تأثیر بگذارد و معنی آن را تغییر دهد.

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را می‌توانیم با در نظر گرفتن ساختارهای مختلفی تعیین کنیم. در ادامه این مطلب می‌توانید هر یک از این ساختارها را با مثال مشاهده کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb (SV)

Example: She sings.


مثال: او آواز می‌خواند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Object (SVO)

Example: He ate an apple.


مثال: او یک سیب خورد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Adverb (SVA)

Example: She speaks fluently.


مثال: او روان و سلیس صحبت می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Direct Object (SVDO)

Example: They painted the fence.


مثال: آن‌ها حصار را رنگ کردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Indirect Object-Direct Object (SVIDO)

Example: She gave Mike a book.


مثال: او به «مایک» کتاب داد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Object-Complement (SVOC)

Example: He considers Nancy a friend.


مثال: او نانسی را یک دوست می‌داند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Verb-Adjective (SVA)

Example: She looks beautiful.


مثال: او زیبا به نظر می‌رسد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Subject-Linking Verb-Subject Complement (SVC)

Example: He is a teacher.


مثال: او معلم است.

(/fdbqoute)

اهمیت ترتیب اجزای جمله در انگلیسی

کلماتی که در زبان انگلیسی کنار هم قرار می‌گیرند، بر معنی و مفهوم جمله تأثیر می‌گذارند. ترتیب قرار گرفتن کلمه‌ها نشان می‌دهد که چه کسی انجام‌دهنده عمل است و عمل بر روی چه کسی واقع شده است. بسیاری از زبان‌ها با تغییر در لحن کلام و آهنگ صدا به مخاطب می‌گویند که بخش‌های مختلف جمله چگونه عمل می‌کنند. اما زبان انگلیسی از این لحاظ محدود است. بنابراین ترتیب اجزای جمله ویژگی‌های آن را مشخص می‌کند. برای مثال، با دیدن جملات انگلیسی تقریباً مطمئن می‌شوید که اولین اسمی که در جمله می‌بینید، فاعل انگلیسی است. به دو مثال زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

 I read often books. (نادرست)

I often read books. (درست)


من اغلب کتاب می‌خوانم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Working was I at home. (نادرست)

I was working at home. (درست)


من داشتم در خانه کار می‌کردم.

(/fdbqoute)

در مثال اول، جمله با فاعل شروع شده است و مانند سایر جملات حال ساده انگلیسی، بعد از آن فعل و مفعول می‌آید. اما چون در این جمله «قید تکرار» (Adevrbs of Frequency) داریم، لازم است با جایگاه آشنا شویم تا بتوانیم در جایگاه درستی به کار ببریم. «often» یکی از قیدهای تکرار در زبان انگلیسی است که قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل «to be» می‌آید. بنابراین، در مثال اول در جای درستی قرار نگرفته است. همچنین در مثال دوم، جمله باید با فاعل شروع شود و سپس فعل انگلیسی قرار بگیرد که زمان آن گذشته استمراری است. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جمله با فعل شروع شده و به همین دلیل مثال اشتباهی است.

برای این‌که بتوانیم ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را به خوبی یاد بگیریم، آشنایی با زمان‌ها امری مهم تلقی می‌شود، زیرا ساختار فعل و قیدهای انگلیسی برای هر یک از زمان‌ها متفاوت است و در نتیجه ترتیب اجزای جمله فرق می‌کند. اما قبل از این‌که برای انواع زمان‌ها ترتیب کلمات را بررسی کنیم، ابتدا ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را برای سه حالت خبری، سوالی و منفی توضیح می‌دهیم.

۱. ترتیب اجزای جمله در انگلیسی: جملات خبری

ساختار پایه جمله انگلیسی «subject + predicate» است. «فاعل» (Subject) به فعلی گفته می‌شود که همیشه درباره فاعل حرفی برای گفتن دارد. در جملات انگلیسی ترتیب کلمات در جمله از استاندارد مشخصی تبعیت می‌کند و قانون مشخصی دارد که می‌توانیم آن را در چهار دسته زیر تعریف کنیم:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

subject + verb phrase

subject + verb phrase + object

subject + verb phrase + indirect object + direct object

subject + linking verb + subject complement

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختارهای فوق برای جملات خبری انگلیسی آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Mary stood up.


«ماری» بلند شد.

(در این مثال، فاعل «Mary» و «stood up» گزاره است. این نوع جملات ساده‌ترین شکل جملات انگلیسی به شمار می‌روند.)

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Sam drinks tea.


«سام» چای می‌نوشد.

(در این مثال، «Sam» فاعل جمله، «drinks» فعل و «tea» مفعول است.)

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He bought her a lovely ring.


او برایش حلقه زیبایی خرید.

 (در این مثال، «he» فاعل، «bought» فعل، «her» مفعول غیرمستقیم و «a lovely ring» مفعول مستقیم است.)

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The film was amazing.


فیلم جالب بود.

(در این مثال، «The film» فاعل، «was» فعل ربطی انگلیسی و «amazing» متمم فاعلی است.)

(/fdbqoute)
(fdbqoute bg_color=’purple’)

نکته: در جملات انگلیسی ترتیب کلمات اهمیت بسیار زیادی دارد. فاعل همیشه ابتدای جمله و قبل از فعل قرار می‌گیرد. جمله حتماً باید دست‌کم یک فاعل و یک فعل داشته باشد، اما در زبان انگلیسی جملاتی را می‌بینیم که فاعل آن‌ها حذف شده است، مانند مثال زیر:

Give me the book!


کتاب را به من بده!

(در این مثال، چون جمله دستوری است و فاعل جملات دستوری «you» است، آن را از جمله حذف کرده‌ایم. در این مثال، هم مفعول غیرمستقیم (me) و مستقیم (the book) به کار رفته است.)

(/fdbqoute)

۲. ترتیب اجزای جمله در انگلیسی: جملات سوالی

در جملات سوالی غیرمستقیم، ترتیب اجزای جمله در انگلیسی به هم می‌خورد. درواقع، فعل اصلی یا فعل کمکی قبل از فاعل قرار می‌‌گیرد. در این حالت ترتیب جمله ساختارهای متفاوتی خواهد داشت که به نوع سوال بستگی دارد. به طور کلی در زبان انگلیسی دو نوع سوال تعریف شده است که در دسته‌بندی زیر مشاهده می‌کنید.

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات سوالی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)
  • «ترتیب معکوس» ( Inverter Order)
  • «ترتیب استاندارد» (Standard Order)

در ادامه ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را برای هر یک از این سوال‌ها به طور جداگانه توضیح خواهیم داد.

جملات سوالی بله یا خیر

در جملات سوالی بله یا خیر، ترتیب کلمات از فرمول زیر پیروی می‌کند:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

modal/auxiliary verb + subject + main verb + object?

(/fdbqoute)

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The dogs were barking.


سگ‌ها مشغول پارس کردن بودند.

***

Were the dogs barking?


آیا سگ‌ها مشغول پارس کردن بودند؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I have been working.


من در حال کار کردن بوده‌ام.

***

Have you been working?


آیا شما در حال کار کردن بوده‌اید؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She can sing.


او می‌تواند آواز بخواند.

***

Can she sing?


آیا او می‌تواند آواز بخواند؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I’m fine.


من خوبم.

***

Are you fine?


خوبی؟

(/fdbqoute)

وقتی جمله فعل مُدال یا فعل کمکی نداشته باشد، باید از فعل کمکی «do» یا «does» قبل از فاعل استفاده کنیم که بعد از آن شکل ساده فعل به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She likes her dress.


او لباسش را دوست دارد.

***

Does she like her dress?


آیا او لباسش را دوست دارد؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I enjoy tennis.


من از تنیس بازی کردن لذت می‌برم.

***

Do you enjoy tennis?


آیا شما از تنیس بازی کردن لذت می‌برید؟

(/fdbqoute)

جملات سوالی با Wh

سوال‌هایی که با کلمه پرسشی wh شروع می‌شوند را نمی‌توانیم با بله یا خیر پاسخ دهیم. به همین دلیل به آن‌ها «Information Questions» گفته می‌شود، زیرا برای کسب اطلاعات از مخاطب پرسیده می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، جملات سوالی با wh به دو دسته «ترتیب معکوس» (Inverted Order) و «ترتیب استاندارد» (Standard Order) تقسیم می‌شوند. بیشتر جملات پرسشی در حالت معکوس ساخته می‌شوند که ساختاری شبیه جملات سوالی بله یا خیر دارند، با این تفاوت که در ابتدای جمله از کلمه پرسشی استفاده می‌شود. رایج‌ترین کلمات پرسشی در زبان انگلیسی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی
When Where what
Who Which Why
How What time Whom
How long How far Whose
How much How many How often

به چند سوال زیر با wh توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Where are you going?


کجا می‌روی؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

When can you meet me?


چه زمانی می‌توانی با من دیداری داشته باشی؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

What have you done?


چه کار کرده‌ای؟

(/fdbqoute)

اما دسته دوم به نوعی از جملات سوالی گفته می‌شود که از ترتیب استانداردی پیروی می‌کنند. بدین معنی که کلمات پرسشی نظیر «who» و «what» می‌توانند علاوه بر این‌که به عنوان کلمه پرسشی در ابتدای جمله به کار بروند و جمله را به حالت سوالی دربیاورند، می‌توانند به عنوان «ضمیر فاعلی انگلیسی» (Subjeect Pronoun) به کار بروند. این حالت زمانی رخ می‌دهد که به هیچ فعل کمکی یا مُدالی در جمله نیاز نداشته باشیم. بنابراین، از جمله‌ پرسشی با ترتیب استاندارد استفاده می‌کنیم. به بیان ساده‌تر، «who» یا «what» خودش به عنوان فاعل جمله به کار رفته است و بعد از آن فعل قرار می‌گیرد که ساختار جمله شکلی مانند جملات خبری به خود می‌گیرد و دیگر جای فاعل و فعل عوض نمی‌شود. برای درک بهتر دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Who locked the door?


چه کسی در را قفل کرد؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

What happened here?


اینجا چه اتفاقی افتاده است؟

(/fdbqoute)
(fdbqoute bg_color=’purple’)

نکته اول: وقتی سوالی بیش از یک فعل کمکی داشته باشد، فاعل بعد از اولین فعل کمکی قرار می‌گیرد، مانند مثال زیر:

Where have you been staying these past couple of weeks?


در این دو هفته گذشته کجا اقامت داشته‌ای؟

(در این مثال، «have» و «been» هر دو فعل کمکی هستند و فاعل بعد از اولین فعل کمکی قرار گرفته است.)

(/fdbqoute)
(fdbqoute bg_color=’purple’)

نکته دوم: وقتی «سوال نقل‌قول مستقیم» (Direct Question) با کلمه پرسشی wh شروع می‌شود، «سوال غیرمستقیم» (Indirect Question) نیز با همان کلمه پرسشی شروع می‌شود. اما ترتیب کلمات در سوال غیرمستقیم دقیقاً مانند جمله خبری است، یعنی با این‌که کلمه پرسشی به کار رفته است، اما جمله حالت سوالی ندارد. به مثال زیر دقت کنید. حالت اول سوال مستقیم و حالت دوم سوال غیرمستقیم است.

She asked: “Where are you going?”


او پرسید: «کجا می‌روی؟»

***

She asked where I was going.


او پرسید که کجا می‌روم.

(در نقل‌قول سوالی غیرمستقیم، چون کلمه نقل‌قول «asked» است و در زمان گذشته به کار رفته است، ادامه جمله نیز باید یک زمان به عقب برگردد. بنابراین، فعل سوال مستقیم که حال استمراری (are going) است، در نقل‌قول غیرمستقیم یک زمان به عقب برمی‌گردد و به صورت «was going» یعنی گذشته استمراری نوشته می‌شود.)

(/fdbqoute)

۳. ترتیب اجزای جمله در انگلیسی: جملات منفی

ساختار پایه جملات منفی مانند جملات مثبت است، با این تفاوت که با منفی‌کننده «not» همراه می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

John has moved to LA.


«جان» به لس‌آنجلس نقل‌مکان کرده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

John has not moved to LA.


«جان» به لس‌آنجلس نقل‌مکان نکرده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The kitten is cute.


بچه‌گربه بامزه است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The kitten isn’t cute.


بچه‌گربه بامزه نیست.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She is working.


او در حال کردن است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She isn’t working.


او مشغول کار کردن نیست.

(/fdbqoute)

جمله منفی می‌توانند فعل مُدال داشته باشد یا از فعل‌های کمکی دیگری ساخته شود. در این حالت، «not» بلافاصله بعد از فعل مُدال یا کمکی قرار می‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

(fdbqoute bg_color=’gray’)

You shoud have talked to her.


باید با او صحبت می‌کردی.

***

You should not have talked to her.


نباید با او صحبت می‌کردی.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They should have been working.


آن‌ها باید در حال کردن باشند.

***

They should not (shouldn’t) have been working.


آن‌ها نباید مشغول کار کردن باشند.

(/fdbqoute)

اگر عبارت فعلی فقط فعل اصلی داشته باشد و با هیچ فعل مُدال یا کمکی همراه نشود، باید از فعل کمکی متناسب با زمان و فاعل جمله استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای منفی کردن جملات حال ساده از «do» یا «does» استفاده می‌کنیم و به آن «not» اضافه می‌کنیم. اما اگر فعل «be» در نقش فعل اصلی ظاهر شود (تنها فعل جمله باشد)، دیگر نیازی به فعل کمکی ندارد و با افزودن «not» به آن جمله منفی می‌شود. فراموش نکنید که بعد از «don’t» یا «doesn’t» همیشه از شکل ساده فعل اصل استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He walks.


او قدم می‌زند.

***

He does not (doesn’t) walk.


«جان» قدم نمی‌زند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

John drank tea.


«جان» چای می‌نوشد.

***

John did not (didn’t) drink tea.


«جان» چای نمی‌نوشد.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای انواع زمان‌ها

زمان‌ها در زبان انگلیسی در سه‌ دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که شامل گذشته، حال و آینده می‌شود. هر یک از این زمان‌ها خود به چهار دسته کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری است. برای این‌که بتوانیم ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را برای انواع زمان‌ها در نظر بگیریم، لازم است هر یک از این زمان‌ها را به طور جداگانه بررسی کنیم که در ادامه این مطلب از مجله فرادرس به طور کامل به آن پرداخته‌ایم. به منظور یادگیری زمان‌های انگلیسی، توصیه می‌کنیم فیلم آموزش کتاب Basic Grammar In Use فصل ۱ تا ۳ را از فرادرس مشاهده کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – کتاب Basic Grammar In Use – فصل ۱ تا ۳ در فرادرس

کلیک کنید

همچنین می‌توانید برای مطالعه بیشتر درباره انواع زمان‌های انگلیسی که در مجموع ۱۲ نوع مختلف است، به فهرست زیر مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی برای مطالعه در زمینه «زمان ها در زبان انگلیسی»:

 • زمان حال ساده در انگلیسی – از صفر تا صد + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • حال استمراری در انگلیسی چیست؟ – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • زمان حال کامل در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • حال کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • گذشته ساده در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گذشته استمراری در زبان انگلیسی – آموزش به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گذشته کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تلفظ
 • آینده ساده در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • آینده استمراری در انگلیسی — گرامر Future Continuous — به زبان ساده
 • آینده کامل در انگلیسی — گرامر Future Perfect — به زبان ساده
 • آینده کامل استمراری در انگلیسی — گرامر Future Perfect Continuous — به زبان ساده

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای زمان گذشته

زمان گذشته در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect Tense)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past perfect Continuous)

کاربرد زمان گذشته برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها فرق می‌کند و البته برای هر کدام ترتیب اجزای جمله در انگلیسی نیز تعریف مشخصی دارد. در ادامه این ساختارها را برای هر یک از این زمان‌ها توضیح می‌دهیم تا به کمک مثال درک آن راحت‌تر شود.

گذشته ساده

گذشته ساده در زبان انگلیسی برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در مقطع مشخصی در زمان گذشته شروع شده است و در همان زمان تمام شده است. فرمول این جملات در حالت پایه به صورت زیر تعریف می‌شود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + verb + object

(/fdbqoute)

فعل زمان گذشته ساده به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده به کار می‌رود. افعال باقاعده انگلیسی وقتی به گذشته تبدیل می‌شوند، «ed» یا «d» می‌گیرند که به انتهای آن‌ها اضافه می‌شود. اما افعال بی‌قاعده در انگلیسی برای تبدیل شدن به گذشته از هیچ قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند. به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده گفته می‌شود.

اگر فعل «to be» به عنوان فعل اصلی در جمله به کار برود، آن را به شکل «was» برای «I/she/he/it» و «were» برای «we/you/they» می‌نویسیم. اما اگر فعل اصلی «to be» نباشد و افعالی مانند «walk» یا «practice» و… باشد، با توجه به نوع فعل (باقاعده و بی‌قاعده) به گذشته تبدیل می‌شود. در ادامه مثال‌هایی در اختیار شما قرار داده‌ایم که می‌تواند ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را به خوبی نشان دهد. تمام این مثال‌ها از ساختار «SVO» پیروی می‌کنند.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She finished her homework before dinner.


او تکالیفش را قبل از شام انجام داد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They visited the museum last weekend.


آن‌ها آخر هفته گذشته از موزه دیدن کردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He graduated from college two years ago.


او دو سال پیش از کالج فارغ‌التحصیل شد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We went for a walk in the park yesterday.


ما دیروز برای قدم زدن به پارک رفتیم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The concert started at 8:00 PM last night.


کنسرت دیشب ساعت ۸ شروع شد.

(/fdbqoute)

گذشته استمراری

گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته برای مقطع مشخصی در حال استمرار بوده است، اما بر اثر اتفاق دیگری که رخ داده ناتمام مانده یا برای مدت کوتاهی متوقف شده است. ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای زمان گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + was/were + verb + ing

(/fdbqoute)

از اجزای دیگری مانند قید یا صفت نیز می‌توانیم برای ساختن گذشته استمراری استفاده کنیم. ساختار فعل گذشته استمراری برای «I/he/she/it» به صورت «was + verb + ing» و برای «you/we/they» به صورت «were +verb + ing» تعریف می‌شود. در ادامه می‌توانید چند مثال را مشاهده کنید که در آ‌ن‌ها ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای زمان گذشته استمراری مشخص شده است. ترجمه فارسی و تلفظ صوتی را نیز می‌توانید مرور کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She was studying at the library when her friend called.


وقتی دوستش او تماس گرفت، مشغول درس خواندن در کتابخانه بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They were playing soccer in the park when it started raining.


وقتی باران شروع به باریدن کرد، آن‌ها مشغول فوتبال بازی کردن در پارک بودند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I was cooking dinner while my sister was watching TV.


من داشتم شام می‌پختم و خواهرم در حال تماشای تلویزیون بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He was walking home from school when he saw a rainbow in the sky.


داشت پیاده از مدرسه به خانه برمی‌گشت که رنگین‌کمان را در آسمان دید.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We were having a picnic by the lake when the ducks came to join us.


کنار دریاچه در حال گردش و تفریح بودیم که ارد‌ک‌ها آمدند تا به ما ملحق شوند.

(/fdbqoute)

گذشته کامل

گذشته کامل در زبان انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری شروع و کامل شده است. فرض کنید دیروز ساعت ۶ عصر مشغول تهیه شام بودید. ساعت ۷ کارتان تمام می‌شود و کمی بعد از آن تلفن شما زنگ می‌خورد و آن را پاسخ می‌دهید. عمل پختن شام در گذشته شروع شده است و در مدت زمان مشخص کامل شده است. بعد از آن تماس تلفنی داشته‌اید. بنابراین، خواهیم داشت:

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I had cooked dinner before the phone rang.


قبل از این‌که تلفن زنگ بخورد، شام پخته بودم.

(/fdbqoute)

همان‌‌طور که مشاهده می‌کنید، جمله فوق از دو جمله‌واره تشکیل شده است. جمله‌‌‌‌واره اول یک جمله کامل به نظر می‌رسد و بدون نیاز به جمله‌واره دوم هم می‌تواند معنی کاملی را منتقل کند. به همین دلیل به آن‌ جمله‌واره مستقل می‌گوییم. اما جمله‌واره دوم وابسته است و اگر جمله‌‌واره اول نباشد، کامل به نظر نمی‌رسد. ساختار فعل گذشته کامل برای انواع ضمایر فاعلی به صورت «had + p.p» تعریف می‌شود و ترتیب اجزای جمله را در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + had + p.p + object

(/fdbqoute)

«subject» نقش فاعل را دارد و «object» در نقش مفعول در انتهای جمله می‌آید. می‌توانیم از قید یا صفت هم برای توضیحات بیشتر استفاده کنیم. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Before they found the lost dog, it had wandered around the neighborhood for days.


قبل از آن‌که سگ گمشده را پیدا کنند، چند روزی را در محله پرسه زده بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

When she discovered her missing keys, she had already searched the entire house.


آن موقع که متوجه گم شدن کلیدش شد، از خیلی وقت پیش کل خانه را گشته بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He had finished his dinner before the movie started, so he didn’t need any snacks during the show.


قبل از شروع فیلم شامش را خورده بود، به همین دلیل در طول برنامه هیچ میان‌وعده‌ای استفاده نکرد.

(/fdbqoute)

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط B1 – به زبان فارسی در فرادرس

کلیک کنید

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The team had already completed the project before the deadline, impressing their clients.


تیم قبل از موعد مقرر پروژه را کامل کرده بود، که تأثیرش را بر مشتری‌‌های خود گذاشته بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

When she arrived at the restaurant, her friends had already ordered appetizers.


وقتی وارد رستوران شد، دوستانش از قبل پیش‌غذا را سفارش داده بودند.

(/fdbqoute)

گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته برای مدت زمان مشخصی در حال استمرار بوده است و اندکی قبل از وقوع عمل دیگری در همان زمان گذشته کامل شده است. چیزی که در این رابطه برای ما اهمیت دارد، بازه زمانی است که عمل در آن موقع استمرار داشته است. به همین دلیل به آن گذشته کامل استمراری می‌گوییم. برای ساختن فعل گذشته کامل استمراری از ساختار «had + been + verb + ing» کمک می‌گیریم. بنابراین ترتیب اجزای جمله برای زمان گذشته کامل استمراری به طور کلی به شکل زیر تعریف می‌شود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + had + been + verb+ ing

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار گذشته کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She had been studying for hours before her exam, hoping to ace it.


او قبل از امتحان چند ساعتی مشغول درس خواندن بود، به امید این‌که از عهده آن بربیاید.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time they arrived at the party, the guests had been chatting and laughing for hours.


وقتی آن‌ها به مهمانی رسیدند، مهمان‌ها چند ساعتی می‌شد که مشغول حرف زدن بودند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He realized he had been working at the company for a decade when they presented him with an award.


وقتی به او جایزه دادند، متوجه شد که ده سالی می‌شد که در شرکت مشغول به کار بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The garden was flourishing because it had been receiving regular care and attention from the diligent gardener.


باغ داشت شکوفا می‌شد، زیرا از جانب باغبانی باپشتکار به طور منظم به آن رسیدگی و توجه می‌شد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They had been waiting for the bus for before it finally arrived.


قبل از آن‌که اتوبوس بالاخره برسد، آن‌‌‌‌ها منتظرش بودند.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای زمان حال

زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «حال ساده» (Present Simple Tense)
 • «حال استمراری» (Present Continuous Tense)
 • «حال کامل» (Present Perfect Tense)
 • «حال کامل استمراری» (Present Perfect Continous)

کاربرد زمان حال برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها فرق می‌کند و البته برای هر کدام ترتیب اجزای جمله در انگلیسی نیز تعریف مشخصی دارد. در ادامه این ساختارها را برای هر یک از این زمان‌ها توضیح می‌دهیم تا به کمک مثال درک آن راحت‌تر شود.

حال ساده

حال ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان حال و به عنوان فعالیتی تکراری و منظم یا از روی عادت انجام می‌شود. مثلاً اگر شما هفته‌ای سه بار به باشگاه ورزشی می‌روید، یعنی این عمل را در برنامه هفتگی خود قرار داده‌اید و به صورت منظم آن را انجام می‌دهید. حال ساده اساس و پایه بیشتر جملات انگلیسی است و با «فاعل + فعل + مفعول» تعریف می‌شود. البته ترتیب اجزای جمله می‌تواند به شکلی باشد که از صفت و قید نیز استفاده شود و در انتهای جمله یا وسط جمله هم از قیدهای زمان حال ساده کمک بگیریم. بنابراین خواهیم داشت:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + verb + object

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر دقت کنید که برای زمان حال ساده نوشته شده و ترتیب اجزای جمله خبری را نشان می‌دهد.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She walks to school every morning with her backpack slung over her shoulder.


او هر روز صبح با کوله‌پشتی بر روی شانه‌اش به سر کار می‌رود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He enjoys reading books in his spare time, often losing himself in fictional worlds.


او از کتاب خواندن در اوقات فراغتش لذت می‌برد، اغلب خودش را در جهان‌هایی خیالی گم می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The sun rises in the east and sets in the west, marking the passage of each day.


خورشید از شرق طلوع می‌کند و در غرب غروب می‌کند و گذر هر روز را نشان می‌دهد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They play soccer at the park every Saturday, rain or shine.


آن‌ها هر روز در پارک فوتبال بازی می‌کنند، چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The chef prepares delicious meals using fresh ingredients sourced from local markets.


سرآشپز وعده‌های خوشمزه‌ای را با استفاده از مواد غذایی تازه آماده می‌کند که از بازارهای محلی تهیه کرده است.

(/fdbqoute)

حال استمراری

حال استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در همین لحظه در حال رخ دادن است و برای مدتی کوتاه در زمان حال استمرار دارد. البته یکی دیگر از کاربردهای رایج حال استمراری صحبت کردن درمورد عملی قطعی در آینده است. به همین دلیل فعل «ing» می‌گیرد تا تداوم عمل را نشان دهد. ترتیب اجزای جمله زمان حال استمراری دقیقاً مانند حال ساده از فرمول «فاعل + فعل + مفعول» پیروی می‌کند، با این تفاوت که فعل به شکل استمراری به کار می‌رود. بنابراین، فرمول جملات حال استمراری در حال کلی به شکل زیر تعریف می‌شود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + am/is/are + verb + ing + object

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله فوق با کلماتی مانند صفت یا قید می‌تواند کامل‌تر شود. مثال‌های زیر را دز نظر بگیرید تا ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را برای زمان حال استمراری بهتر درک کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She is currently studying for her final exams at the university library.


او در حال حاضر مشغول درس خواندن برای امتحانات نهایی خود در کتابخانه دانشگاه است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They are renovating their house, so there’s construction noise all day long.


آن‌ها مشغول بازسازی خانه‌شان هستند، به همین خاطر تمام روز سروصدای ساخت و ساز شنیده می‌شود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He is typing an important report while listening to music in his office.


او مشغول تایپ کردن گزارش مهمی است، درحالی‌که در دفترش به موسیقی گوش می‌دهد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The children are playing in the park with their friends this afternoon.


بچه‌ها این بعدازظهر در پارک با دوستانشان بازی می‌‌کنند. (آینده)

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We are attending a conference next week.


ما هفته آینده در یک همایش شرکت می‌کنیم. (آینده)

(/fdbqoute)

حال کامل

حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و معمولاً در همان گذشته هم کامل شده است، اما اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است و ارتباطی با زمان حال دارد. به همین دلیل به آن حال کامل می‌گوییم. برای مثال، شما وارد اتاقی می‌شوید که هفته پیش دیوارهایش چرک و کثیف بود، اما در حال حاضر دیوارها رنگ شده و تمیز است. رنگ کردن دیوارها در گذشته اتفاق افتاده و زمان دقیق آن اهمیتی ندارد؛ چیزی که مهم است تغییر رنگ دیوارها و تمیز شدن آن‌هاست. در واقع اثری که از رنگ کردن دیوار به‌جا مانده، دیوارهایی تمیز است.

از دیگر کاربردهای حال کامل این است که می‌تواند در گذشته شروع شده باشد، اما تا لحظه حال ادامه داشته باشد. فرض کنید باران از سه ساعت پیش شروع شده و همچنان می‌بارد. در این حالت هم می‌توانیم از حال کامل استفاده کنیم. ساختار فعل حال کامل به صورت «have + p.p» و «has + p.p» برای فاعل‌‌های مختلف تعریف می‌شود. بنابراین جملات حال کامل را می‌توانیم با فرمول زیر توصیف کنیم:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + have/has + p.p + object

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای حال کامل بیشتر آشنا شوید. در نظر داشته باشید که ترتیب اجزای هر یک از این جملات می‌تواند با افزودن صفت، قید و… کامل‌تر شود. همچنین برای درک بهتر زمان حال کامل و تمرین‌های آن، می‌توانید از فیلم آموزش کتاب Basic Grammar In Use فصل ۴ تا ۷ از فرادرس کمک بگیرید. لینک آن در ادامه آمده است.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – کتاب Basic Grammar In Use – فصل ۴ تا ۷ در فرادرس

کلیک کنید

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She has just finished reading the latest bestseller, and now she’s eager to discuss it with her friends.


او همین چند لحظه پیش خواندن پرفروش‌ترین رمان حال حاضر را تمام کرد و در حال حاضر مشتاق است که درباره آن با دوستانش به گفت‌وگو بنشیند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They have traveled to many countries worldwide, but they still have a few destinations on their bucket list.


آن‌ها به کشورهای مختلفی در سرتاسر دنیا سفر کرده‌اند، اما هنوز در فهرست کارهایی که قرار است قبل از مرگ انجام دهند، چند سفر دیگر هست.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He has finally completed his master’s degree after years of hard work and dedication.


او بالاخره توانست مدرک کارشناسی ارشد خود را بعد از سال‌ها سخت‌کوشی و جدیت بگیرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The company has launched a new product that has already received positive feedback from customers.


شرکت محصول جدید را عرضه کرده که از خیلی وقت پیش بازخورد مثبتی از جانب مشتریان دریافت کرده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We have lived in this neighborhood for ten years, and we’ve seen a lot of changes during that time.


ما ده سال در این محله زندگی کرده‌ایم و تغییرات زیادی را در آن مدت شاهد بوده‌ایم.

(/fdbqoute)

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری را در مواقعی به کار می‌بریم که عملی در زمان گذشته شروع شده باشد و تا زمان حال در حال استمرار باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت دقیقاً همان کاربرد دوم زمان حال کامل است که بیشتر برای نشان دادن تداوم عمل و بازه زمانی وقوع آن شکل می‌گیرد. ساختار فعل حال کامل استمراری به صورت «have/has + been + verb + ing» تعریف می‌شود. بنابراین فرمول آن را برای جملات خبری به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + have/has + been + verb + ing

(/fdbqoute)

در این نوع جملات نیز مانند سایر زمان‌هایی که تا به اینجای مطلب معرفی کردیم، می‌توانیم از صفت یا قید کمک بگیریم. مثال‌‌های زیر و ترجمه آن‌ها را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She has been studying Spanish for the past six months, and her fluency has noticeably improved.


او طی شش ماه گذشته در حال مطالعه زبان اسپانیایی بوده است و به شکل قابل‌توجهی روان صحبت می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They have been working on the project tirelessly, hoping to meet the deadline next week.


آن‌ها بی‌وقفه مشغول کار کردن روی پروژه هستند، به امید این‌که هفته آینده به موعد مقرر برسیم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He has been training for the marathon since January, and he’s feeling confident about his fitness level.


او از ژانویه مشغول آموزش دیدن برای دوی ماراتون است، و خیالش از بابت سطح تندرستی‌اش راحت است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The garden looks stunning because they have been tending to it diligently every weekend.


باغ خیلی زیبا به نظر می‌رسد زیرا آن‌ها هر آخر هفته با سخت‌کوشی به آن رسیدگی می‌کرده‌اند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We have been waiting for the bus for over an hour, and it’s starting to feel like it may never arrive.


بیش از یک ساعت است که منتظر اتوبوس بوده‌ایم، و به نظر می‌رسد که قصد آمدن ندارد.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای زمان آینده

زمان آینده در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «آینده ساده» (Future Simple Tense)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous Tense)
 • «آینده کامل» (Future Perfect Tense)
 • «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous)

کاربرد زمان آینده برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها فرق می‌کند و البته برای هر کدام ترتیب اجزای جمله در انگلیسی نیز تعریف مشخصی دارد. در ادامه این ساختارها را برای هر یک از این زمان‌ها توضیح می‌دهیم تا به کمک مثال درک آن راحت‌تر شود.

آینده ساده

آینده ساده، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده انجام خواهد شد. برای مثال، ممکن است فردا با دوست خود ملاقات داشته باشید یا هفته آینده به مسافرت بروید. این جملات را معمولاً با ساختار فعل «will + verb»‌ به زبان انگلیسی ترجمه می‌کنیم. «will» به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود و مشخصه زمان آینده است، بعد از آن هم فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود که برای همه زمان‌ها یکسان است. فرمول آینده ساده را برای جملات خبری مثبت می‌توانیم به شکل زیر تعریف کنیم:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + will + verb + object

(/fdbqoute)

برای این نوع جملات نیز می‌توانیم از سایر اجزای کلام در انگلیسی مانند صفت یا قید کمک بگیریم. به چند جمله زیر توجه کنید تا با ساختار آینده ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I will travel to Europe next summer.


تابستان سال آینده به اروپا سفر خواهم کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She will start her new job next Monday.


او شغل جدیدش را دوشنبه آینده شروع می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He will study for his exam all night.


او تمام شب را برای امتحانش درس می‌خواند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They will visit their grandparents next weekend.


آن‌ها آخر هفته آینده به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان خواهند رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She will graduate from college in two years.


او طی دو سال آینده از کالج فارغ‌التحصیل خواهد شد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We will go hiking in the mountains next month.


ما ماه آینده به کوهنوردی خواهیم رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We will meet for dinner at 7 p.m. tomorrow.


ما فردا ساعت هفت شب برای شام همدیگر را ملاقات می‌کنیم.

(/fdbqoute)

آینده استمراری

آینده استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده اتفاق می‌افتد و برای مدت مشخصی در حال استمرار خواهد بود. ساختار فعل آینده استمراری را به صورت «will + be + verb + ing»‌ تعریف می‌کنیم و ترتیب اجزای جمله برای جملات خبری به صورت زیر تعریف می‌شود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + will + be + verb + ing

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ترتیب اجزای جمله برای آینده استمراری بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Tomorrow, I will be studying for my final exams all day.


فردا، تمام روز را برای امتحانات نهایی مشغول مطالعه خواهم بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By next year, she will be traveling around the world.


تا سال آینده، او به سرتاسر دنیا سفر خواهد کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

At this time next week, we will be celebrating our anniversary.


هفته آینده همین موقع، ما سالگرد ازدواجمان را جشن خواهیم گرفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time you arrive, I will be cooking dinner.


وقتی برسی، من مشغول شام پختن خواهم بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

During the summer, he will be working on his research project.


در طول تابستان، او مشغول کار کردن بر روی پروژه تحقیقاتی‌اش خواهد بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Next month, they will be renovating their house.


ماه آینده، آن‌ها مشغول بازسازی خانه‌شان خواهند بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the end of the day, she will be completing her report.


تا آخر روز، او مشغول کامل کردن گزارش خواهد بود.

(/fdbqoute)

آینده کامل

آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده است، اما تا قبل از زمان مشخصی در آینده تمام خواهد شد. فعل آینده کامل در انگلیسی را به صورت «will + have + p.p»‌ تعریف می‌کنیم و تریتب اجزای جمله در زبان انگلیسی برای جملات مثبت یا خبری به شکل زیر است:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + will + have + p.p

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By tomorrow, I will have finished reading the entire book.


تا فردا، من خواندن کل کتاب را تمام کرده‌ام.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By next week, she will have completed all her assignments.


تا هفته آینده، او تمام کارهایش را تمام کرده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time you arrive, we will have prepared dinner.


تا وقتی شما برسید، ما شام را آماده کرده‌ایم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After the meeting, they will have finalized the project details.


بعد از جلسه، آن‌ها جزئیات پروژه را نهایی کرده‌اند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the end of the month, he will have saved enough money to buy a car.


تا آخر ماه، او آن قدر پول پس‌انداز کرده است که ماشین بخرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time she graduates, he will have studied abroad in three different countries.


تا وقتی فارغ‌التحصیل شود، در سه کشور مختلف درس خوانده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the end of the year, we will have traveled to five different countries.


تا آخر سال، به پنج کشور مختلف سفر کرده‌ایم.

(/fdbqoute)

آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده برای مدت مشخصی ادامه خواهد داشت و اندکی قبل از وقوع عمل دیگری تمام خواهد شد. ساختار فعل آینده کامل استمراری را می‌توانیم به صورت «will + habve + been +verb + ing» تعریف کنیم و فرمول آن برای جملات مثبت خبری به شکل زیر خواهد بود:

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Subject + will + have + been + verb + ing

(/fdbqoute)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time you arrive, I will have been waiting for two hours.


تا وقتی برسی، من به مدت دو ساعتی می‌شود که منتظر مانده‌ام.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By next year, she will have been studying English for five years.


تا سال آینده، او به مدت پنج سال خواهد بود که زبان انگلیسی خوانده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the end of the month, they will have been working on the project for six weeks.


تا آخر ماه، آن‌ها به مدت شش ماه خواهد بود که بر روی پروژه مشغول کار کردن بوده‌اند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time he retires, he will have been teaching for forty years.


تا وقتی او بازنشست شود، به مدت چهل سال مشغول آموزش دادن بوده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By next summer, we will have been living in this city for ten years.


تا تابستان آینده، به مدت ده سال در این شهر زندگی کرده‌ایم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the time the party starts, she will have been baking the cake for three hours.


تا وقتی مهمانی شروع شود، او به مدت سه ساعت مشغول کیک پختن بوده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

By the end of the week, they will have been renovating the house for two months.


تا آخر هفته، آن‌ها به مدت دو ماه مشغول بازسازی خانه‌شان بوده‌اند.

(/fdbqoute)

ساختار جمله در انگلیسی

یکی از مواردی که در شناختن بهتر ترتیب اجزای جمله در انگلیسی به ما کمک می‌کند، ساختار جمله است. به طور کلی زبان انگلیسی چهار ساختار مختلف دارد که عبارتند از:

 • «ساده» (Simple)
 • «مرکب» (Compound)
 • «پیچیده» (Complex)
 • «پیچیده-مرکب» (Compound-Complex)

هر یک از این جملات از ساختارهای مختلفی تشکیل شده‌اند و دانستن آن‌ها به ما کمک می‌کند تا میزان تسلط خود را هنگام نوشتن یا صحبت کردن به زبان انگلیسی نشان دهیم. تقسیم‌بندی این جملات بر اساس تعداد جمله‌واره‌های انگلیسی (Clauses) صورت می‌گیرد. جمله‌واره به بخشی از جمله گفته می‌شود که فاعل و فعل دارد. در حالت کلی جمله‌واره را به دو دسته زیر تقسیم می‌کنند:

 • «جمله‌واره مستقل» (Indepenedent Clause)
 • «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause)

جمله‌واره مستقل به‌تنهایی معنی مستقلی دارد و نیازی به جمله دیگری ندارد تا کامل شود، اما جمله‌واره وابسته به‌تنهایی معنی کاملی ندارد و باید در کنار جمله‌واره مستقل قرار بگیرد تا معنی کاملی پیدا کند. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Independent clause: She went to the store.


جمله‌واره مستقل: او به فروشگاه رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Dependent clause: Because she needed to buy some groceries.


جمله‌واره وابسته: چون باید خرید می‌کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Sentence: She went to the store because she needed to buy some groceries.


جمله کامل: او به فروشگاه رفت چون باید خرید می‌کرد.

(/fdbqoute)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جمله‌واره وابسته وقتی در کنار جمله‌واره مستقل قرار گرفته، معنی کاملی پیدا کرده است. جملات ساده معمولاً از یک جمله‌‌واره تشکیل شده‌اند، اما جملات دیگر معمولاً بیش از یک جمله‌‌واره دارند و با توجه به نوع جمله‌واره می‌توانیم آن‌ها را از هم تفکیک کنیم. در این آموزش به بررسی ساختار تک‌تک این جملات می‌پردازیم. اگر قصد دارید درباره مباحث گرامری بیشتر بدانید، می‌توانید فیلم‌های آموزشی فرادرس را مشاهده کنید. لینک آموزش‌های مرتبط را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 • فیلم آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی سطح A1 فرادرس
 • فیلم آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی سطح A2 فرادرس
 • فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط تا پیشرفته B2 تا C2 فرادرس

جمله ساده

جمله ساده به یک جمله‌واره‌ مستقل (Independent Clause) گفته می‌شود که هیچ «جمله‌‌واره وابسته‌ای» (Dependent Clause) ندارد. این جمله از فاعل و فعل تشکیل شده است و فکر کاملی را منتقل می‌کند. مثال زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Last winter was unusually cold.


زمستان گذشته به شکلی غیرعادی سرد بود.

(/fdbqoute)

در مثال فوق «last winter» به عنوان فاعل به کار رفته و «was» فعل است. بنابراین، می‌توانیم آن را به عنوان یک جمله کامل در نظر بگیریم که به هیچ جمله دیگری برای کامل شدن نیاز ندارد و به تنهایی جمله کاملاً مستقلی به حساب می‌آید. به چند مثال دیگر توجه کنید که همه جملات ساده‌ای هستند.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The cat sleeps peacefully under the swing.


گربه در آرامش زیر تاب خوابیده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I enjoy reading books in the evening.


من از کتاب خواندن هنگام عصر لذت می‌برم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The sun shines brightly in the clear blue sky.


خورشید در آسمان آبی شفاف می‌درخشد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She sings beautifully in the choir.


او در گروه کر به زیبایی آواز می‌خواند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They play soccer at the park every Saturday.


آن‌ها هر شنبه در پارک فوتبال بازی می‌کنند.

(/fdbqoute)

جمله مرکب

جمله مرکب از دو یا چند جمله‌واره مستقل تشکیل شده است و به جمله‌واره وابسته نیازی ندارد. ویرگول و حرف ربط از مهم‌ترین اجزای این نوع جمله‌ها هستند، البته در برخی موارد می‌توان از نقطه ویرگول (;) نیز استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Last January was extremely cold, but February was even colder.


ژانویه سال گذشته هوا سرد بود، اما فوریه از آن هم سردتر بود.

(/fdbqoute)

در مثال فوق دو جمله‌واره مستقل داریم که با ویرگول از هم جدا شده‌اند. زیر هر دو جمله‌واره خط کشیده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر دو جمله کاملاً مستقل هستند و نیازی به جمله‌واره دیگری ندارند. برای درک بهتر ساختار جمله مرکب چند مثال دیگر ارائه شده است. برخی از این جمله‌ها بیشتر از دو جمله‌واره مستقل دارند.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The sun was setting, casting a golden glow over the horizon, and the birds were returning to their nests.


خورشید داشت غروب می‌کرد، و درخششی طلایی بر افق می‌افکند، و پرندگان به آشیانه‌‌‌های خود برمی‌گشتند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She finished her work early, so she decided to go for a walk in the park, and she enjoyed the fresh air.


او زود کارش را تمام کرد، به همین دلیل تصمیم گرفت برای قدم زدن به پارک برود، و از هوای تازه لذت بُرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He studied hard for the exam, but he still didn’t feel confident, so he reviewed the material one more time.


او برای امتحان درس خواند، اما زیاد از خودش مطمئن نبود، به همین دلیل مطالب را یک بار دیگر مرور کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They went to the beach for a picnic, played volleyball in the sand, and swam in the ocean.


آن‌ها برای گردش به ساحل رفتند، والیبال ساحلی بازی کردند و در اقیانوس شنا کردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The concert was canceled due to the rain, so they decided to go to a movie instead, and they had a great time.


کنسرت به دلیل بارندگی لغو شد، به همین خاطر آن‌ها تصمیم گرفتند به‌جای آن به سینما بروند، و خیلی به آ‌ن‌ها خوش گذشت.

(/fdbqoute)

جمله پیچیده

جمله پیچیده از یک جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. جمله‌‌واره‌های وابسته ممکن است قبل یا بعد از جمله‌واره مستقل بیایند یا وسط جمله‌واره مستقل قرار بگیرند. مثال زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The girls were delighted because their mother let them play in the snow.


دختران شاد بودند زیرا مادرشان به آن‌ها اجازه داد که برف‌بازی کنند.

(/fdbqoute)

در مثال فوق، جمله‌واره اول مستقل است زیرا فاعل و فعل دارد و به‌تنهایی می‌تواند نقش جمله کاملی را داشته باشد، اما جمله‌واره دوم وابسته است، زیرا با حرف ربط «because» شروع شده و اگر آن را به‌تنهایی بیاوریم، معنی کاملی ندارد و حتماً باید در کنار یک جمله‌واره مستقل قرار بگیرد تا معنی کاملی پیدا کند. به چند مثال دیگر توجه کنید که با جمله پیچیده نوشته شده است. سعی کنید جمله‌واره‌های مستقل و وابسته را در هر یک تشخیص دهید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After she finished her homework, she went to the library to borrow some books.


بعد از آن‌که تکالیفش را تمام کرد، به کتابخانه رفت تا چند کتاب به امانت بگیرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Although it was raining heavily, they decided to go for a walk in the park.


اگرچه باران شدیدی می‌بارید، آن‌ها تصمیم گرفتند برای قدم زدن به پارک بروند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Because he had studied diligently, he performed well on the exam.


چون با سعی و کوشش زیاد درس خوانده بود، امتحانش را خوب داد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Since they missed the train, they had to wait for the next one to arrive.


چون آن‌ها از قطار جا ماندند، صبر کردند تا قطار بعدی برسد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

While I was reading a book, my brother was playing video games.


وقتی مشغول کتاب خواندن بودم، برادرم بازی ویدئویی می‌کرد.

(/fdbqoute)

جمله پیچیده-مرکب

جمله مرکب پیچیده دست‌کم دو جمله‌واره مستقل دارد و از یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Although officials finally came, many students had already left the auditorium, and the others who remained were upset by the delay.


مقامات رسمی بالاخره آمدند، اما بسیاری از دانش‌آموزان خیلی وقت پیش سالن همایش را ترک کردند، و بسیاری هم بابت تأخیر ناراحت بودند.

(/fdbqoute)

در این مثال، سه جمله‌واره به کار رفته است. جمله‌واره اول وابسته است، جمله‌واره دوم مستقل است و جمله‌واره سوم هم مستقل است. برای درک بهتر چند مثال دیگر را مرور می‌کنیم که با جملات مرکب پیچیده نوشته شده است.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Although it was raining, they decided to go for a walk, and they brought umbrellas just in case.


اگرچه هوا بارانی بود، آن‌ها تصمیم گرفتند قدم بزنند، و محض احتیاط با خودشان چتر بردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

While she was studying for her exam, her friend called to invite her to a party, but she declined because she wanted to focus on her studies.


درحالی‌که مشغول درس خواندن برای امتحانش بود، دوستش با او تماس گرفت تا به مهمانی دعوتش کند، اما او (دعوتش) را رد کرد چون می‌خواست روی درس‌هایش تمرکز کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Since it was a holiday, they decided to visit their grandparents, and they brought gifts to show their appreciation.


چون تعطیلات بود، آن‌ها تصمیم گرفتند که به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان بروند، و برای قدردانی هدایایی همراه خود آوردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After she finished her work, she went to the gym, but it was closed, so she went for a run in the park instead.


بعد از آن‌که کارش را تمام کرد، به باشگاه ورزشی رفت، اما بسته بود، به همین دلیل به‌جای آن برای دویدن به پارک رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

While they were on vacation, they visited several museums, but they spent most of their time relaxing on the beach.


وقتی در تعطیلات بودند، از چندین موزه دیدن کردند، اما بیشتر وقت خود را کنار دریا استراحت کردند.

(/fdbqoute)

قانون ترتیب اجزای جمله در انگلیسی

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، ترتیب کلمات در جمله اهمیت زیادی دارد و هر گونه جابه‌جایی در کلمه می‌تواند در معنی جمله تغییر ایجاد کند. در این بخش از مطلب، به بررسی قوانین مربوط به ترتیب اجزای جمله در انگلیسی می‌پردازیم.

قانون اول: فاعل + گزاره

هر جمله خبری به فاعل و گزاره احتیاج دارد، مانند مثال‌های زیر:

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I / like mangoes.


من انبه دوست دارم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Dona and Steve / are going to the mall.


«دونا» و «استیو» به فروشگاه می‌روند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

It / is a beautiful day.


امروز روز خوبی است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Tomorrow / is Wednesday.


فردا چهارشنبه است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

My mother / is a teacher.


مادرم معلم است.

(/fdbqoute)

قانون دوم: جملات منفی

کلمه «not» در حالت عادی برای منفی کردن به کار می‌رود. به همین دلیل وقتی جمله‌ای منفی شود، کلمه «not» معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرد. در شرایطی که بیشتر از یک فعل داشته باشیم، بعد از فعل اصلی و بین فعل اصلی و کمکی قرار می‌گیرد. در برخی موارد، از فعل «do» برای نوشتن جمله منفی کمک می‌گیریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

It is not right.


این درست نیست.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The girl does not know what to do.


دختر نمی‌داند چه کار کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I cannot find my purse.


نمی‌توانم کیفم را پیدا کنم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

There has not been any update on the condition of the patient.


وضعیت بیمار اصلاً به‌روزرسانی نشده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Sarah did not wear a black dress though we had informed her earlier.


«سارا» لباس مشکی نپوشید، گرچه زودتر به او خبر داده بودیم.

(/fdbqoute)

قانون سوم: جملات استفهام انکاری

اگر به نحوه شکل گرفتن ساختار جملات استفهام انگاری توجه کنیم، متوجه می‌شویم که جای فعل و فاعل با هم عوض می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Are you happy?


شما خوشحالی؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Have you found your wallet?


کیف پول را پیدا کرده‌ای؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

What are you doing?


مشغول انجام چه کاری هستی؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Do you like the new playground?


زمین بازی جدید را دوست داری؟

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Would you be able to help me with this?


دوست داری در این مورد به من کمک کنی؟

(/fdbqoute)

قانون چهارم: جملاتی که متمم دارند

متمم انگلیسی دو نوع دارد – «متمم فاعلی» (Subject Complement) و «متمم مفعولی» (Object Complement). ساختار جمله‌هایی که از متمم تشکیل شده می‌تواند به صورت «SVC» (اگر متمم فاعلی باشد) و «SVCO/SVOC» (اگر متمم مفعولی باشد) تعریف شود. به چند مثال زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Emma is a psychologist.


«اما» روان‌شناس است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

It made everything easy.

همه‌چیز را آسان کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I had a bad day.


روز بدی داشتم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The class looks dirty.


کلاس کثیف به نظر می‌رسد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She loves floral skirts.


او عاشق دامن گل‌گلی است.

(/fdbqoute)

قانون پنجم: جملاتی که Adjunct دارند

قیدهای انگلیسی، عبارت‌های قیدی، و عبارت‌های حرف اضافه‌ای می‌توانند به عنوان «adjunct» عمل کنند که در دستور زبان فارسی معادل «افزوده» را برای آن در نظر گرفته‌اند. به دفعات هم می‌توانند در جمله بیایند و هر جایی از جمله هم می‌توانند قرار بگیرند. به همین دلیل قوانینی برای آن در نظر گرفته‌اند که به شما کمک می‌کند تا با نحوه استفاده از آن‌ها در جملات انگلیسی آشنا شوید. رایج‌ترین ساختارهای جملات انگلیسی که با افزوده به کار می‌روند، عبارتند از:

 • SVA
 • ASVA
 • SVAA
 • ASVAA
 • SVOA
 • SVCA
 • و غیره.

به مثال‌های زیر دقت کنید تا بتوانید نقش «adjunct» را در جمله راحت‌تر تشخیص دهید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I reached home yesterday.


من دیروز به خانه رسیدم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We are leaving next week.


ما هفته آینده می‌رویم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After we finish our work, we will help you out.


بعد از این‌که کارمان را تمام کردیم، به شما کمک خواهیم کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

There is a new hypermarket at the end of the street.


هایپر مارکت جدیدی در انتهای خیابان هست.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He called us as soon as he found out.


به محض این‌که بفهمد با ما تماس می‌گیرد.

(/fdbqoute)

قانون ششم: جملاتی که مفعول غیرمستقیم دارند

وقتی فقط یک مفعول در جمله هست، جمله کامل به نظر می‌رسد. مفعول بعد از فعل می‌آید و جمله را کامل‌تر می‌کند. اما اگر دو مفعول در جمله داشته باشیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا هر دوی آن‌ها یکسان هستند؟ پاسخ این سوال منفی است. یکی از آن‌ها «مفعول مستقیم» (Direct Object) و دیگری «مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object) است. جملاتی که مفعول غیرمستقیم دارند، مفعول غیرمستقیم بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم قرار می‌گیرد. بنابراین، ساختار جمل به صورت «SVIODO» تعریف می‌شود. در سایر موارد، مفعول غیرمستقیم بخشی از عبارت حرف اضافه‌ای می‌شود. در ادامه به کمک چند مثال این موضوع را توضیح داده‌ایم.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The teacher gave us our marksheets.


معلم کارنامه‌هایمان را به ما داد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I send Christmas presents to all my friends.


من برای تمام دوستانم هدایای کریسمس فرستادم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Kathrine made Nancy a birthday card.


«کاترین» برای «نانسی» کارت تولد درست کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

My brother bought me a smart watch.


برادرم برایم ساعت هوشمند خرید.

(/fdbqoute)

قانون هفتم: جملاتی که چند صفت دارند

کاربرد چند صفت برای توصیف اسمم خاص در جمله است، اما برای قرار دادن این صفات در جمله ترتیبی باید رعایت شود. ترتیب صفات در جمله به صورت زیر است:

 • «معرف اسمی» (Determiner)
 • «صفت مقدار» (Adjective of quantity)
 • «نظر یا عقیده» (Opinion)
 • «اندازه» (Size)
 • «سن» (Age)
 • «شکل» (Shape)
 • «رنگ» (Colour)
 • «اصلیت» (Origin)
 • «جنس» (Material)
 • «کیفیت‌سنج/هدف» (Qualifier/Purpose)

قانون هشتم: جملاتی که چند قید دارند

یک جمله می‌تواند چند قید نیز داشته باشد و مانند قانون هفتم هر جایی از جمله قرار بگیرد. اما چند نکته در این رابطه وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا جایگاه درست این قیدها را در جمله تشخیص دهید و جملات معنی‌داری با قیدهای متنوع بسازید. استفاده از چند قید یا صفت در جمله نه‌تنها آن را زیباتر می‌کند و معنی بهتری به آن می‌دهد، بلکه سطح آن‌ را بالا می‌برد و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود برای آیلتس یا تافل از این جملات کمک بگیرید تا نمره بهتری کسب کنید.

جایگاه قید به این بستگی دارد که کدام‌یک از اجزای کلام را توصیف می‌کند؛ اگر فعل را توصیف می‌کند، باید قبل از بعد از فعل قرار بگیرد؛ اگر صفت را توصیف می‌کند، باید قبل از صفت بیاید و اگر قید دیگری را توصیف می‌کند، باید دقیقاً قبل از آن قیدی قرار بگیرد که ویژگی‌های آن را برمی‌شمرد. همچنین، اگر قید تکرار باشد، باید بعد از فاعل بیاید. اما قیدهای زمان همیشه یا اول جمله می‌آیند یا در انتهای جمله قرار می‌گیرند. اگر انواع مختلفی از قیدها را در جمله داشته باشید، آن‌ها را به ترتیب زیر قرار دهید:

 • قید حالت (Adverb of Manner)
 • قید تکرار (Adverb of Frequency)
 • قید زمان (Adverb of time)

به چند مثال زیر دقت کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We reached the railway station around 8 p.m.


ما حدود ساعت ۸ شب به ایستگاه راه‌آهن رسیدیم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Last night, my friends and I had dinner at an excellent restaurant.


دیشب، من و دوستانم در رستوران خیلی خوبی شام خوردیم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Brittany was extremely angry with the way the officials spoke to her parents.


بریتنی از طرز صحبت کردن مقامات رسمی با پدر و مادرش به شدت عصبانی بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They always take the 9 a.m. bus to college.


آن‌ها همیشه اتوبوس ۹ صبح را به سمت کالج سوار می‌شوند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I need it now.


من الآن به آن احتیاج دارم.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله برای زمان مجهول

یکی از ساختارهای مهم در زبان انگلیسی، ساختار مجهول است. این ساختار را در جملاتی به کار می‌بریم که فاعل برای ما اهمیت چندانی نداشته باشد یا ندانیم چه کسی کار را انجام داده است. همچنین در صورتی که فاعل برای همه شناخته‌شده باشد و دیگری نیازی به آوردن آن در جمله نباشد. اما اگر بخواهیم به فاعل اشاره‌ای داشته باشیم، آن را در انتهای جمله و با حرف اضافه «by» همراه می‌کنیم.

برای یادگیری حالت مجهول و جایگاه مفعول مستقیم و غیرمستقیم، مشاهده فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط تا پیشرفته B2 تا C2 فرادرس را به شما پیشنهاد می‌کنیم که لینک آن در ادامه آورده شده است.

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – سطح متوسط تا پیشرفته B2 تا C2 در فرادرس

کلیک کنید

در توصیف ترتیب اجزای جمله در انگلیسی به این نکته اشاره کردیم که ساختار اصلی جمله از «فاعل + فعل + مفعول» تشکیل شده است. همچنین مشخص کردیم که جملات انگلیسی می‌توانند به کمک اجزاء دیگری مانند قید یا صفت به شکل کامل‌تری نوشته شوند. این ساختار ساده در حالت معلوم به کار رفته و اکثر ساختارهای انگلیسی در حالت معلوم هستند، یعنی «فاعل + فعل معلوم + مفعول». اما وقتی جمله‌ای را از حالت معلوم به مجهول تبدیل می‌کنیم، ساختار آن عوض می‌شود، یعنی مفعول در جایگاه فاعل قرار می‌گیرد و در صورت تمایل در انتهای جمله فاعل را می‌آوریم. بنابراین ساختار جمله در حالت مجهول به صورت «مفعول + فعل مجهول + فاعل»‌ تغییر می‌کند. به ساختار دو جمله زیر دقت کنید. رنگ‌های هر کلمه بیانگر تغییر از حالت معلوم به مجهول است.

(fdbqoute bg_color=’blue-gray’)

Active: Subject + verb + object

Passive: Object + be + verb + (by + subject)

(/fdbqoute)

به دو مثال زیر در حالت معلوم و مجهول دقت کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: My father painted the house.


Passive: The house was painted (by my father).


معلوم: پدرم خانه را رنگ کرد.

مجهول: خانه توسط پدرم رنگ‌آمیزی شد.

(/fdbqoute)

حالت مجهول را می‌توانیم برای انواع زمان‌های انگلیسی به کار ببریم. مثال زیر برای زمان گذشته ساده نوشته شده است. در ادامه می‌توانید چند مثال دیگر را برای حالت معلوم و مجهول مشاهده کنید که برای انواع زمان‌ها نوشته شده است.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: She reads books every day.


Passive: Books are read by her every day.


معلوم: او هر روز کتاب می‌خواند.

مجهول: کتاب‌ هر روز توسط او خوانده می‌شود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: They are eating bananas.


Passive: The bananas are being eaten by them.


معلوم: آن‌ها مشغول موز خوردن هستند.

مجهول: موز توسط آن‌ها خورده می‌شود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: Bob is drawing a diagram.


Passive: A diagram is being drawn by Bob.


معلوم: «باب» در حال کشیدن یک نمودار است.

مجهول: نمودار توسط «باب» کشیده می‌شود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: He created this masterpiece.


Passive: This masterpiece is created by him.


معلوم: او این شاهکار را خلق کرد.

مجهول: این شاهکار توسط او خلق شد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: She did not buy the fruits.


Passive: The fruits were not bought by her.


معلوم: او میوه نخرید.

مجهول: میوه توسط او خریده نشد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: I had finished my work.


Passive: My work had been finished by me.


معلوم: من کارم را تمام کرده بودم.

مجهول: کار توسط من تمام شده بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Active: He will repair her cycle.


Passive: Her cycle will be repaired by him.


معلوم: او دوچرخه‌اش را تعمیر خواهد کرد.

مجهول: دورچرخه‌اش توسط او تعمیر خواهد شد.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله برای جملات امری

«جملات دستوری در انگلیسی» (Imperative Sentences) از نظر ساختاری و ترتیب کلمات با جملات خبری کمی فرق دارند. از این جملات برای امر و نهی کردن استفاده می‌کنیم. همچنین اگر بخواهیم درخواستی از کسی داشته باشیم، می‌توانیم از این جملات کمک بگیریم.

پس در جملات دستوری، چون همواره خطاب به شخص مقابل است، فاعل (You) را حذف می‌کنیم. درواقع، تفاوت این جملات با جملات خبری در حذف فاعل از جمله است. نگاهی به مثال‌های زیر بیندازید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Stop making a mess!


دست از خرابکاری بردار!

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Don’t call me.


به من زنگ نزن.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Do not stare at me!


به من زل نزن!

(/fdbqoute)

حال اگر بخواهیم جمله دستوری را منفی کنیم، کافی‌ست به فعل کمکی «do» منفی‌کننده «not» اضافه کنیم که هم می‌تواند به شکل کوتاه (Don’t) و هم به شکل بلند (Do not) استفاده شود، مانند مثال‌های زیر:

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Do not come back home late.


دیر به خانه برنگرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Don’t talk to her!


با او حرف نزن!

(/fdbqoute)

ترتیب صفت در جملات انگلیسی

وقتی می‌خواهیم اطلاعاتی به اسم اضافه کنیم، از صفت کمک می‌گیریم. صفت در زبان انگلیسی قبل از اسم قرار می‌‌گیرد و اگر جمله‌ای بیش از یک صفت داشته باشد، باید طبق ترتیب خاصی قبل از اسم بیایند. ترتیب صفت در انگلیسی به صورت زیر است:

 • determiner (معرف اسمی)
 • quantity (کمیت)
 • opinion (نظر)
 • size (اندازه)
 • age (سن)
 • color (رنگ)
 • shape (شکل)
 • origin (اصلیت)
 • material (جنس)
 • purpose (هدف)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس به طور کامل به ترتیب صفات در انگلیسی اشاره کرده‌ایم. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

به چند مثال زیر توجه کنید و نوع صفت را با توجه به ترتیب آن‌ حدس بزنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

It was a fancy big old round brown German wooden musical clock.


آن یک ساعت بزرگِ قدیمیِ گردِ قهوه‌ایِ موزیکالِ چوبیِ آلمانیِ شیکی بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She was a beautiful, tall, thin, young, French girl.


او دختر زیبا، بلند، باریک‌اندام، جوان و فرانسوی بود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The tired old man fell down the stairs.


مرد سالخورده و خسته روی پله‌ها افتاد.

(/fdbqoute)

ترتیب قید در جملات انگلیسی

وقتی می‌خواهیم اطلاعاتی به فعل اضافه کنیم، از قید کمک می‌گیریم. در صورتی که بیش از یک قید در جمله باشد و برای توصیف فعل به کار برود، مانند صفات انگلیسی، لازم است از ترتیب خاصی استفاده کنیم. این ترتیب به صورت زیر تعریف می‌شود.

 • Manner (حالت)
 • Place (مکان)
 • Frequency (تکرار)
 • Time (زمان)
 • Purpose (هدف)

به دو مثال زیر و ترتیب قرار گرفتن قید توجه کنید. کنار هر یک از قیدها، نوع آن‌ها نیز نوشته شده است.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She walks slowly (manner) down the alley (place) every evening (frequency) at 7 o’clock (time) to walk her dog (purpose).


او هر روز عصر، ساعت آهسته تا انتهای کوچه قدم می‌زند تا سگش را به پیاده‌روی ببرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I read there (place) each day (frequency) to pass some time (purpose).


من هر روز آنجا درس می‌خوانم تا کمی وقت‌ بگذارنم.

(/fdbqoute)

ترتیب اجزای جمله در Cleft Sentences

وقتی می‌خواهیم تأکید و توجه شنونده یا خواننده را به کلمه یا عبارت خاصی معطوف کنیم، از «Cleft Sentences» کمک می‌گیریم. از این جملات برای ساده کردن جملات پیچیده استفاده می‌کنیم و به این شکل، بر بخشی از اجزای جمله یا جمله‌واره تأکید کرده‌ایم. از دیگر ویژگی‌های این نوع جملات افزودن اطاعات جدید به اطلاعات قبلی یا اصلاح کردن اشتباهات قبلی مخاطب است. در زبان انگلیسی، «Cleft Sentences» را به پنج دسته زیر تقسیم می‌کنند:

 1. It-cleft
 2. Wh-cleft (Pseudo-cleft)
 3. All-cleft
 4. There-cleft
 5. If-because cleft

برای درک بهتر ترتیب اجزای جمله در انگلیسی برای «Cleft Sentences»، به چند مثال زیر توجه کنید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Jane’s car got stolen.


ماشین «جین» به سرقت رفت.

***

It was Jane’s car that got stolen.


آن ماشین «جین» بود که به سرقت رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

I’m trying to adopt this orphan kid.


من دارم سعی می‌کنم که این بچه یتیم را به فرزندی قبول کنم.

***

There‘s this orphan kid I’m trying to adopt.


یک بچه یتیمی هست که من می‌کوشم به فرزندی بپذیرم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

You need to rest for a while.


باید مدتی استراحت کنی.

***

What you need to do is rest for a while.


چیزی که احتیاج داری مدتی استراحت است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She wants a good job.


او شغل خوبی می‌خواهد.

***

All she wants is a good job.


همه آن چیزی که او می‌خواهد شغل خوب است.

(/fdbqoute)

آشنایی با ترتیب اجزای کلمات در جملات انگلیسی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا اگر ندانیم که چه زمانی و کجا از کلمات مناسب استفاده کنیم و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها را رعایت نکنیم، نمی‌توانیم جملات درستی بسازیم و در نهایت با جملاتی مواجه خواهیم شد که از نظر دستوری و ساختاری نادرست هستند و شاید مخاطب را نیز با به کار بردن این جملات سردرگم کنیم. این مسئله نه فقط در مکالمات روزمره و در به کار بردن دستور زبان انگلیسی اهمیت پیدا می‌کند، بلکه ضرورت آن در نوشتار انگلیسی، مانند نوشتن نامه یا ایمیل رسمی به انگلیسی نیز به وضوح مشخص است. اگر قصد دارید متن‌های نوشتاری انگلیسی بهتری بنویسید یا به منظور شرکت در آزمون‌های بین‌المللی مانند آیلتس و تافل در پی تقویت رایتینگ خود هستید، لازم است ترتیب اجزای جمله در انگلیسی را یاد بگیرید. به همین دلیل فیلم‌های آموزشی زیر از فرادرس را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

 • فیلم آموزش رایتینگ زبان انگلیسی پیشرفته فرادرس
 • فیلم آموزش کاربردی نامه‌نگاری به زبان انگلیسی فرادرس
 • فیلم آموزش نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی فرادرس

همچنین می‌توانید با یادگیری اصطلاحات عامیانه پرکاربرد انگلیسی، دامنه واژگان و دستور زبان خود را تقویت کنید تا بتوانید ترتیب درستی از واژگان و ساختارهای گرامری را در جملات خوب به کار ببرید. در کنار آن یادگیری کالوکیشن‌های انگلیسی می‌تواند به عنوان روشی مؤثر برای آشنایی با ترتیب کلمات در جمله در نظر گرفته شود. اگر قصد یادگیری اصلاحات رایج و عامیانه انگلیسی را دارید یا اگر می‌خواهید کالوکیشن‌های انگلیسی را در راستای تقویت ساختارهای جملات خود بیاموزید، فیلم‌های زیر را از فرادرس به شما توصیه می‌کنیم.

 • فیلم آموزش اصطلاحات عامیانه فراردس
 • فیلم آموزش زبان انگلیسی Collocation سطح مقدماتی فرادرس
 • فیلم آموزش Collocation سطح متوسط فرادرس
 • فیلم آموزش کالوکیشن Collocation سطح پیشرفته فرادرس

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی با مثال

اکنون که با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی بیشتر آشنا شدیم، چند مثال بیشتر در این رابطه ارائه خواهیم کرد تا با ساختار هریک از این جملات برای انواع زمان‌ها و حالت‌های مختلف بیشتر آشنا شوید.

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She completed her literature review.


او پیشینه پژوهشش را کامل کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They studied rules for many hours.


آن‌ها قوانین را ساعت‌ها مطالعه کردند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She runs every morning.


او هر روز صبح می‌دود.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The sun rises in the east.

خورشید از شرق طلوع می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He likes to read books.


او دوست دارد کتاب بخواند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They play soccer after school.


آن‌ها بعد از مدرسه فوتبال بازی می‌کنند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Birds sing in the trees.


پرندگان روی درخت آواز می‌خوانند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

We eat dinner at 6 p.m.


ما ساعت ۶ عصر شام می‌خوریم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Flowers bloom in the spring.


گل‌ها در فصل بهار شکوفه می‌دهند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The dog barks loudly.


سگ با صدای بلند پارس می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

The sky is blue.


آسمان آبی است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Although it was raining, she decided to go for a walk.


اگرچه هوا بارانی بود، تصمیم گرفتیم قدم بزنیم.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Because he studied hard, he passed the exam.


چون او سخت مشغول درس خواندن بود، در امتحان قبول شد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After she finished her homework, she went to bed.


بعد از آن‌که تکالیفش ا انجام داد، به رختخواب رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Since he missed the bus, he arrived late to work.


چون از اتوبوس جا ماند، دیر به سر کار رسید.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Despite feeling tired, she went to the gym.


باوجود این‌که احساس خستگی می‌کرد، به باشگاه ورزشی رفت.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

When the bell rang, the students rushed out of the classroom.


وقتی تلفن زنگ خورد، دانش‌آموزان از کلاس درس بیرون رفتند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Although they were tired, they continued hiking up the mountain.


اگرچه آن‌ها خسته بودند، به بالا رفتن از کوه ادامه دادند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Since it was cold outside, she wore a jacket.


چون بیرون هوا سرد بود، او پالتو پوشید.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

Because she practiced every day, she improved her piano skills.


چون او هر روز تمرین کرد، مهارت‌های پیانو زدنش را تقویت کرد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

After they finished eating, they went for a walk in the park.


پس از آن‌‌که دست از خوردن کشیدند، برای قدم زدن به پارک رفتند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She likes to swim, but she doesn’t like to surf.


او دوست دارد شنا کند، اما دوست ندارد موج‌سواری کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He enjoys playing soccer, and he also likes to watch it on TV.


او از فوتبال بازی کردن لذت می‌برد، و همچنین دوست دارد آن را از تلویزیون تماشا کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She wants to travel to Europe, so she is saving money for the trip.


او می‌خواهد به اروپا سفر کند، به همین دلیل در حال پول پس‌انداز کردن برای سفر است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He studied hard for the exam, yet he still didn’t pass.


او برای امتحان سخت درس خواند، با این وجود هنوز قبول نشده است.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They went to the beach, but it started raining, so they had to leave.


آن‌ها به کنار دریا رفتند، اما باران شروع به باریدن کرد، به همین دلیل مجبور شدند بروند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She enjoys reading books, and she often visits the library.


او از کتاب خواندن لذت می‌برد، و اغلب از کتابخانه دیدن می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He wanted to go to the concert, so he bought tickets in advance.


او می‌خواست به کنسرت بروند، به همین دلیل از قبل بلیت خرید.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

She is allergic to cats, yet she has two of them as pets.


او به گربه حساسیت دارد، با این وجود دو تا از آن‌‌ها را به عنوان گربه خانگی دارد.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

He likes to cook, so he often tries new recipes.


او دوست دارد آشپزی کند، به همین دلیل اغلب طرز تهیه غذاهای جدید را امتحان می‌کند.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’gray’)

They went hiking in the mountains, and they also went fishing at the lake.


آن‌ها به کوهنوردی رفتند، و همچنین در دریاچه ماهیگیری کردند.

(/fdbqoute)

تمرین ترتیب اجزای جمله در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب ترتیب اجزای جمله در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

تمرین دوم

جملات زیر را با توجه به ساختارشان مرتب کنید.

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q1: dance/party/everyone/the/at

جواب

Answer: Everyone danced at the party.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q2: happily/gave/she/me/her/cake/of/piece

جواب

Answer: She happily gave me her piece of cake.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q3: kicked/whistle/the/moment/boy/blown/little/the/ball/was/the

جواب

Answer: The little boy kicked the ball the moment the whistle was blown.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q4: doing/here/what/you/are/

جواب

Answer: What are you doing here?

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q5: come/artie/with/will/us/able/be/to

جواب

Answer: Will Artie be able to come with us?

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q6: she/running/she/kept/until/fell/circles/in

جواب

Answer: She kept running in circles until she fell.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q7: this/or/prefer/you/skirt/pants/do/these

جواب

Answer: Do you prefer this skirt or these pants?

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q8: Bobby/his/loved/car/Lamborghini/new

جواب

Answer: Bobby loved his new Lamborghini car.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q9: the/sixty/there/red/are/in/American/there/basket/apples

جواب

Answer: There are sixty red American apples in the basket.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q10: school/morning/there/accident/in/yesterday/an/front/was/our/of

جواب

Answer: There was an accident in front of our school yesterday morning.

(/fdbqoute)

تمرین سوم

ساختار جملات زیر را مرتب کنید و قیدهای تکرار را در جای مناسب خود قرار دهید.

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q1: always / Sunday / make / on / they / breakfast

جواب

Answer: They always make breakfast on Sunday.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q2: friends / plays / the / with / she / her / in / often / park

جواب

Answer: She often plays with her friends in the park.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q3: bed / makes / he / his / never

جواب

Answer: He never makes his bed.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q4: sometimes / on / play / we / Sunday / cards

جواب

Answer: We sometimes play cards on Sunday.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q5: hardly / the / watch / they / TV / afternoon / ever / in

جواب

Answer: They hardly ever watch TV in the afternoon.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q6: o’clock / always / up / I / at / get / seven

جواب

Answer: I always get up at seven o’clock.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q7: have / lunch / fish / seldom / for / we

جواب

Answer: We seldom have fish for lunch.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q8: rarely / bus / work / by / to / go / they

جواب

Answer: They rarely go to work by bus.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q9: reads / sister / the / my / newspaper / often

جواب

Answer: My sister often reads the newspaper.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q10: weekends / usually / boys / football / the / at / play

جواب

Answer: The boys usually play football at weekends.

(/fdbqoute)

تمرین چهارم

کلمات زیر را مرتب کنید و جملات انگلیسی بسازید.

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q1: our holiday / will / at home / we / not / spend / next year

جواب

Answer: We will not spend our holiday at home next year.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q2: did / I / him / see / not / last night / at the disco

جواب

Answer: I did not see him at the disco last night.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q3: to a party / not / we / tonight / going / are

جواب

Answer: We are not going to a party tonight.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q4: will / a letter / not / next week / send / you / she

جواب

Answer: She will not send you a letter next week.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q5: not / the truth / did / he / tell / you

جواب

Answer: He did not tell you the truth.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q6: to the cinema / we / want / not / do / tonight / to go

جواب

Answer: We do not want to go to the cinema tonight.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q7: play / in the bar / did / he / last week / not / the piano

جواب

Answer: He did not play the piano in the bar last week.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q8: not / now / she / in England / is

جواب

Answer: She is not in England now.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q9: eat / in winter / ice-cream / do / not / I

جواب

Answer: I do not eat ice-cream in winter.

(/fdbqoute)

(fdbqoute bg_color=’yellow’)

Q10: right now / have / not / we / time / do

جواب

Answer: We do not have time right now.

(/fdbqoute)

جمع‌بندی

در این آموزش با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی آشنا شدیم و به کمک مثال و تمرین، ساختار جملات انگلیسی را برای انواع زمان‌ها توضیح دادیم. همچنین به قوانین مشخصی در رابطه با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی اشاره کردیم. در ادامه مطلب، ساختار جملات مجهول را بررسی کردیم و تفاوت آن‌ها را با جملات معلوم شرح دادیم. همچنین ساختار جمله در انگلیسی را برای انواع جملات ساده، مرکب، پیچیده و پیچیده-مرکب یاد گرفتیم. در انتهای مطلب نیز چند تمرین همراه با پاسخ در اختیار شما قرار دادیم تا بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید. در بخش جمع‌بندی، در جدول زیر می‌توانید مروری بر خلاصه این مطلب داشته باشید.

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی
Are you tired? فعل اصلی یا فعل کمکی قبل از فاعل قرار می‌گیرد. ترتیب جملات سوالی
Who ate my sandwich? ترتیب استاندارد  ترتیب «who» و‌ «what» در نقش فاعل
I do not love John. از منفی‌کننده «not» استفاده می‌شود. ترتیب جملات منفی
Stop! فاعل (you) اغلب حذف می‌شود. ترتیب جملات امری
She had red hair. قبل از اسم ترتیب صفت
I drink tea every morning. بعد از فعل ترتیب قید
All I want for my birthday is you. از ترتیب خاصی از کلمات برای تأکید بیشتر استفاده می‌شود. ترتیب Cleft Sentences

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

 • حرف اضافه در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و کامل — آموزش Prepositions
 • گرامر used to — از صفر تا صد
 • انواع جملات شرطی در انگلیسی – از صفر تا صد با مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • فرمول زمان حال ساده در انگلیسی — راهنمای سریع و کاربردی
 • افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟ — به زبان ساده + مثال و تمرین
 • گرامر Too و Enough — به زبان ساده و با مثال
 • گرامر Going to – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • افعال نقل قول در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • گرامر if در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • نقل قول در انگلیسی — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • آموزش گرامر Did – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • کلمات پرکاربرد مخفف در انگلیسی — به همراه معنی
 • گرامر Wish و کاربرد Wish – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • ماضی بعید در انگلیسی – به زبان ساده + فرمول و مثال
 • آموزش زمانهای انگلیسی | به زبان ساده و سریع
 • آموزش گرامر Do و Does – با مثال + تمرین و تلفظ
 • افعال بی قاعده در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • افعال جدا نشدنی در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • افعال جداشدنی در انگلیسی — به زبان ساده
 • جملات سوالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی + تمرین و مثال
 • جملات شرطی نوع اول در انگلیسی – با مثال، تمرین و تلفظ
 • گرامر Would have been — به زبان ساده و با مثال
 • متمم در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • قواعد جمله سازی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • سیلاب در زبان انگلیسی چیست؟ – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین
 • گرامر ماضی نقلی در انگلیسی – با مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • پسوندهای اسم ساز در انگلیسی – فهرست کامل با مثال
 • افعال عبارتی در زبان انگلیسی – کامل + مثال و تمرین
 • کاربرد was و were – چه زمانی از was و were استفاده می کنیم؟
 • جمله گذشته ساده در انگلیسی + ترجمه، تمرین و نمونه سوال
 • علائم گذشته ساده در انگلیسی چه هستند؟ – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • چه زمانی از ing استفاده می کنیم؟ – راهنمای کامل + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • مصدر بدون to در زبان انگلیسی چیست؟ + مثال و تمرین
 • انواع گذشته در انگلیسی و مرور سریع افعال گذشته — راهنمای کامل
 • گرامر to به زبان ساده و کامل + مثال و تمرین
 • تست زمان حال ساده انگلیسی با جواب — نمونه سوال و پاسخ
 • اجزای کلام در انگلیسی یا Parts of Speech چیست؟ — به زبان ساده + مثال
 • کمیت سنج ها در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • جمع بستن اسم در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • وجه التزامی در انگلیسی – روش ساخت به زبان ساده + مثال و تمرین
 • آینده در گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • افعال to be در انگلیسی چیست؟ – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • فرق بین Will و Going to – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • سوم شخص مفرد در انگلیسی – به زبان ساده + مثال
 • گرامر Have Got — توضیح به زبان ساده + مثال
 • کاربرد do در انگلیسی و جملات انگلیسی — با مثال و به زبان ساده
 • جملات آرزویی در انگلیسی یا چطور با Wish جمله بسازیم؟ + مثال و تمرین
 • جمله با Could you و توضیح گرامر Could you please + مثال های متنوع
 • افعالی که Ing نمی گیرند — توضیح و لیست افعال
 • انواع جمله در انگلیسی — ساختار جملات با مثال
 • انواع زمان حال در انگلیسی — توضیح + مثال و تلفظ
 • جایگاه فعل در زبان انگلیسی — توضیح به زبان ساده + مثال و تلفظ
 • حروف ندا در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • سوال ساختن با Whose — به زبان ساده و با مثال
 • سوال ساختن با Going to — به زبان ساده و با مثال
 • سوال ساختن با What – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • سوال ساختن با Who – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • فاعل در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و با مثال
 • کاربرد On و In در زبان انگلیسی — راهنمای کامل + مثال
 • گرامر How many — توضیح به زبان ساده + تمرین و مثال
 • نشانه های حال ساده در انگلیسی — کامل و با مثال
 • گرامر as as – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • گرامر As if – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • اجزای جمله در زبان انگلیسی – ترتیب قرار گرفتن + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • ساختارهای موازی در زبان انگلیسی – توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • اسامی ملکی در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال
 • گرامر Either و Too — توضیح + مثال و تلفظ
 • پسوندهای قیدساز در انگلیسی – فهرست کامل با مثال و تمرین
 • جملات امری در انگلیسی — با مثال و به زبان ساده
 • جایگاه قید در جمله انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • سوال ساختن با افعال To be — کامل و با مثال
 • زمان حال جاری در انگلیسی — به زبان ساده + مثال
 • سوال ساختن با Can — به زبان ساده و با مثال
 • گرامر Not only But also — توضیح به زبان ساده + مثال
 • گرامر Would like در زبان انگلیسی — توضیح کاربرد با مثال
 • سوال ساختن با Will — گرامر سوال پرسیدن + مثال
 • گرامر Could — به زبان ساده و با مثال
 • گرامر Get — به زبان ساده و با مثال
 • گرامر Already و Just — توضیح کامل و مثال
 • جمله خبری به انگلیسی – به زبان ساده، با مثال و تلفظ صوتی
 • گرامر How much – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • سوال ساختن در انگلیسی – تکنیک ها و فرمول ها + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • ماضی بعید استمراری در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • افعال حسی در زبان انگلیسی – آموزش گرامر به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • افعال لازم و متعدی در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • پیشوند در انگلیسی چیست؟ – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • کلمات پرسشی در انگلیسی – توضیح گرامر و ساختار + مثال و معنی
 • کاربرد Let’s در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • کاربرد When و While در گذشته استمراری – توضیح تفاوت‌ها + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گرامر Hope — توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گرامر Either Neither – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • گرامر So و Such — کامل + مثال و تلفظ
 • گرامر There is و There are + کاربرد در انگلیسی با مثال
 • تبدیل صفت به قید در انگلیسی — راهنمای کامل + تمرین و مثال
 • مجهول حال استمراری در انگلیسی — توضیح و با مثال
 • کاربرد مصدر انگلیسی — به زبان ساده و با مثال
 • کاربرد it در انگلیسی — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • کاربرد Make در انگلیسی — توضیح و مثال + تمرین
 • کاربرد so that در انگلیسی چیست؟ — توضیح + مثال، تمرین و تلفظ
 • کاربرد some و any — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • گرامر How Often — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • گرامر No Matter — به زبان ساده + مثال کاربردها، تمرین و تلفظ
 • فعل بودن در انگلیسی – کاربرد و گرامر به زبان ساده ‌+ مثال
 • کاربرد Usually در زبان انگلیسی و جمله + مثال، تمرین و تلفظ
 • اول شخص مفرد در انگلیسی – به زبان ساده + مثال
 • سوال با Where – نحوه و فرمول ساخت + مثال، تمرین و تلفظ
 • پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی — آموزش کامل + نکات، مثال و تمرین
 • انواع ضمایر در انگلیسی — توضیح و مثال
 • پسوند ful در انگلیسی — توضیح کاربردها به زبان ساده
 • عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی — توضیح و آموزش عبارت ها به زبان ساده
 • کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی + مثال و تمرین
 • حرف اضافه at در انگلیسی و کاربردهای آن + مثال و تمرین
 • تفاوت صفات ملکی با ضمایر ملکی در انگلیسی — به زبان ساده
 • گرامر Although — به زبان ساده و با مثال + تمرین
 • کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
 • کاربرد as در زبان انگلیسی — آموزش از صفر تا صد + مثال و تمرین
 • گرامر Whether – توضیح به زبان ساده + تلفظ، تمرین و مثال
 • کاربرد Would در زبان انگلیسی – توضیح ساده و کاربردی + مثال و تمرین
 • پسوند tion در انگلیسی — توضیح کاربردها به زبان ساده + مثال
 • ضمایر شخصی در زبان انگلیسی + توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین
 • تست ضمایر انگلیسی + جواب و آزمون رایگان
 • کاربرد کاما در انگلیسی – نحوه استفاده در جملات + مثال و تمرین
 • تفاوت Since و For — به زبان ساده + مثال
 • کاربرد done – به زبان ساده +‌ مثال و تلفظ و تمرین
 • گرامر However در زبان انگلیسی – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین
 • تفاوت While و During در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین
 • S مالکیت در انگلیسی — توضیح گرامر + مثال، تمرین و تلفظ
 • چه زمانی فعل ed می گیرد؟ – گرامر ed گرفتن فعل + مثال، تمرین و تلفظ صوتی
 • منفی کردن جمله در انگلیسی — توضیح کامل + مثال و تمرین
 • گذشته فعل های انگلیسی – لیست کامل و کاربردی + تمرین و تلفظ
 • صرف فعل در زبان انگلیسی — اصول و روش ها به زبان ساده
 • قید مکان در انگلیسی — آموزش Adverbs of Place — به زبان ساده

نوشته ترتیب اجزای جمله در انگلیسی با ساده ترین توضیح ممکن + مثال و تمرین اولین بار در فرادرس – مجله‌. پدیدار شد.