راز جهش رهبران تجاری


رهبری تجاری عالی چیست؟ عامل کلیدی در رهبری عالی چیست؟ در Good to Great، ما افرادی را بررسی کرده‌ایم که شرکت‌های متوسط ​​را به شرکت‌های خارق‌العاده تبدیل کرده‌اند، مانند گرفتن یک تیم ورزشی و تبدیل آن به یک سوپراستار برای سال‌ها. وقتی به کسانی که اساساً جهت یک شرکت را تغییر دادند نگاه کردیم، ایده “رهبر سطح پنج” را کشف کردیم.

آنچه ما دریافتیم این است که رهبران کسب و کار دارای سلسله مراتب هستند. تصور کنید که رهبران کسب و کار در یکی از پنج سطح هستند: سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4 و سطح 5.

5 سطح رهبری تجاری

به عنوان یک رهبر سطح 1، شما در مهارت های بین فردی قوی هستید. شما می توانید کارها را به خوبی انجام دهید.

رهبران سطح 2 مهارت های تیمی خوبی دارند و در بازی تیمی قوی هستند. در Leadership Level 3 مدیریت را یاد می گیرید و مهارت های مدیریتی خوبی دارید. سطح 4 در رهبری قوی تر می شود. شما تبدیل به یک رهبر موثر می شوید. اما قسمت جالب اینجاست. ما شرکت‌های خوب به عالی را بررسی کردیم و آنها را با شرکت‌های دیگری که جهش نداشتند مقایسه کردیم و یک سوال ساده پرسیدیم: آیا شرکت‌های خوب به عالی رهبران قوی داشتند و بقیه نداشتند؟

مهمترین عامل پرش برای رهبران کسب و کار

ما دریافتیم که هم شرکت های خوب و هم شرکت های موفق رهبرانی دارند. تفاوت این بود که شرکت های “خوب تا عالی” آنچه را که ما “رهبران سطح پنج” می نامیم داشتند و شرکت های دیگر رهبران سطح چهار داشتند.

بنابراین، اگر برای جهش به رهبران سطح پنج نیاز است، مهمترین عامل برای رهبری عالی را باید در تفاوت بین رهبران سطح چهار و پنج جستجو کرد. چه چیزی پیدا کردیم؟ فروتنی! اینکه کلید اداره یک تجارت به روشی واقعا عالی، فروتنی است. تواضع همراه با اراده سرکشی نسبت به چیزی بالاتر از خود. فروتنی به شیوه ای بسیار خاص.

من می خواهم کاملاً واضح بگویم که این افراد جاه طلب هستند. انرژی فوق العاده ای دارند. آنها اغلب خسته کننده هستند. آنها هرگز نمی خواهند متوقف شوند. آنها کاملاً بی رحم هستند. خوب، نه، آنها همه چیز دارند. اما تفاوت اینجاست. همه چیز به ظاهر آنها بستگی دارد. بحث این است که آیا مرکز هستند یا نه. در یک رهبر سطح پنج، تمام انرژی، انگیزه و جاه طلبی به سمت چیزی بزرگتر و ماندگارتر از خودشان هدایت می شود. رهبران سطح پنج با روحیه خدمت و فداکاری برای انجام این کار رهبری می کنند.

The post راز پیشرفت رهبران کسب و کار اولین بار در مدیر سبز ظاهر شد.