زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه – به زبان ساده + مثال و تمرین


«زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه» (le conditionnel présent)، در ساختار به زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه شباهت دارد و در کاربرد برای بیان درخواست، خواهشی مودبانه، پیشنهاد، سرزنش، آرزو، تصور و یا خیال، حدس و گمان و… استفاده می‌شود. به همین خاطر است که یادگیری زمان حال در وجه شرطی،‌ برای روان صحبت کردن بسیار مهم است. با زمان حال در وجه شرطی می‌توانیم جمله‌های مختلفی را در وضعیت‌های گوناگون بسازیم که هم تسلط ما را بر زبان فرانسه نشان می‌دهند، هم امکانات ما را برای نوشتن و حرف زدن بسیار گسترده می‌کنند.

در این مطلب از «مجله فرادرس» زمان حال در وجه شرطی زبان فرانسه را با صرف فعل در گروه‌های سه‌گانه فعلی، کاربردها، جمله‌های نمونه و مثال و تمرین یاد می‌گیریم. در این مسیر از تلفظ، ترجمه فارسی و منابع به‌روز کمک می‌گیریم.

زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه

به لطف کاربردهای فراوان زمان حال در وجه شرطی زبان فرانسه، یادگیری این زمان مهم و پرفایده است. زمان حال در وجه شرطی، ساده صرف می‌شود. اما پیش از اینکه کاربردها و صرف آن را یاد بگیریم، خوب است این زمان مهم را در جمله‌های زیر ببینیم.

فیلم آموزش زبان فرانسه – کتاب Taxi سطح A1 در فرادرس

کلیک کنید

J’aimerais partir aux États-Unis cet été.


دوست دارم این تابستان به «ایالات متحده» سفر کنم.

*ّ**

Il aimerait devenir pianiste.


او دوست دارد پیانیست شود.

(در جمله‌های بالا زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه برای بیان کردن علاقه‌مندی یا رویا و آرزو استفاده شده است.)

Tu serais capable de diriger une équipe?


می‌توانی تیمی را رهبری کنی؟

*ّ**

On pourrait louer une maison au bord de la mer.


می‌توانیم خانه‌ای در مجاورت دریا اجاره کنیم.

(در جمله‌های بالا زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه برای بیان کردن امکان یا احتمال استفاده شده است.)

صرف زمان حال در وجه شرطی

صرف فعل زمان حال در وجه شرطی با ریشه فعل در زمان آینده ساده در زبان فرانسه و پسوندهای زمان گذشته استمراری صورت می‌پذیرد.

مطلب پیشنهادی:

زمان آینده در فرانسه — نحوه و فرمول ساخت + مثال، تمرین و تلفظ

شروع مطالعه


در واقع صرف فعل زمان حال در وجه شرطی با فرمول زیر است.

base du futur simple + terminaisons de l’imparfait (ais / ais / ait / ions / iez / aient )

برای درک بهتر سه فعل به عنوان نمونه از هر گروه فعلی را در جدول زیر صرف کرده‌ایم. به پسوندهای فعلی «Bold» دقت کنید.

صرف فعل در زمان حال در وجه شرطی زبان فرانسه با توجه به گروه فعلی
گروه اول افعال در زبان فرانسه
(مختوم به er)
nous aimerions j’aimerais
vous aimeriez tu aimerais
ils/elles aimeraient il/elle/on aimerait
گروه دوم افعال در زبان فرانسه
(مختوم به ir)
nous finirions je finirais
vous finiriez tu finirais
ils/elles finiraient il/elle/on finirait
گروه سوم افعال در زبان فرانسه
(مختوم به re)
nous vendrions je vendrais
vous vendriez tu vendrais
ils/elles vendraient il/elle/on vendrait

دو فعل être و avoir به معنی بودن و داشتن بی‌قاعده صرف می‌شوند. صرف این دو فعل را که لازم است با کمی تکرار و تمرین به خاطر بسپاریم، در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

صرف فعل être و avoir در زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه
صرف فعل être در زمان حال در وجه شرطی
nous aurions j’aurais
vous auriez tu aurais
ils/elles auraient il/elle/on aurait
صرف فعل avoir در زمان حال در وجه شرطی
nous serions je serais
vous seriez tu serais
ils/elles seraient il/elle/on serait

برای اینکه این صرف فعل‌ها در زبان فرانسه را به‌خوبی یاد بگیرید، خوب است آن‌ها را در جمله‌های زیر با تلفظ و ترجمه فارسی مشاهده کنید.

Je parlerais plus souvent français si j’avais le temps.


اگر وقت داشتم، بیشتر به زبان فرانسه صحبت می‌کردم.

Tu finirais le projet si tu commençais maintenant.


اگر الان شروع کنی، پروژه را تمام می‌کنی.

Il voyagerait autour du monde s’il avait assez d’argent.


اگر پول کافی داشت، دور دنیا سفر می‌کرد.

Nous lirions ce livre si nous avions plus de temps.


اگر وقت بیشتری داشتیم، این کتاب را می‌خواندیم.

Vous écririez un roman si vous aviez des idées.


اگر ایده داشتید، رمانی می‌نوشتید.

Ils apprendraient le chinois s’ils allaient en Chine.


اگر به چین می‌رفتند، زبان چینی یاد می‌گرفتند.

Je mangerais moins de sucreries si je voulais perdre du poids.


اگر می‌خواستم وزن کم کنم، کمتر شیرینی می‌خوردم.

Tu regarderais moins la télévision si tu avais un hobby.


اگر یک سرگرمی داشتی، کمتر تلویزیون تماشا می‌کردی.

Il ferait plus de sport s’il en avait le temps.


اگر وقت داشت، بیشتر ورزش می‌کرد.

Nous voyagerions en Italie si nous pouvions prendre des vacances.


اگر می‌توانستیم تعطیلات داشته باشیم، به ایتالیا سفر می‌کردیم.

Vous apprendriez le piano si vous aviez un piano.


اگر پیانو داشتید، پیانو یاد می‌گرفتید.

مطلب پیشنهادی:

زمان ها در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + انواع، مثال و تمرین

شروع مطالعه


Je ferais un gâteau si j’avais tous les ingrédients.


اگر تمام مواد لازم را داشتم، کیک می‌پختم.

Tu irais au concert si tu avais un billet.


اگر بلیت داشتی، به کنسرت می‌رفتی.

Il prendrait des cours de danse s’il avait plus de temps libre.


اگر وقت آزاد بیشتری داشت، کلاس رقص می‌رفت.

Nous ferions un voyage en Grèce si c’était moins cher.


 اگر هزینه‌اش کمتر بود، به «یونان» سفر می‌کردیم.

 Vous joueriez mieux au tennis si vous pratiquiez plus souvent.


 اگر بیشتر تمرین می‌کردید، بهتر تنیس بازی می‌کردید.

Ils déménageraient à la campagne s’ils n’avaient pas besoin de travailler en ville.


اگر نیازی به کار کردن در شهر نداشتند، به حومه نقل مکان می‌کردند.

Je pourrais t’aider si je savais ce qu’il faut faire.


اگر می‌دانستم چه کاری لازم است انجام دهم، می‌توانستم به تو کمک کنم.

Tu prendrais de meilleures décisions si tu avais plus d’informations.


اگر اطلاعات بیشتری داشتی، تصمیمات بهتری می‌گرفتی.

Il écrirait un livre si il trouvait l’inspiration.


اگر منبعی الهام‌پذیر پیدا می‌کرد، یک کتاب می‌نوشت.

Nous choisirions une autre date si celle-ci ne convenait pas à tout le monde.


اگر این تاریخ برای همه مناسب نبود، تاریخ دیگری را انتخاب می‌کردیم.

Vous feriez mieux dans vos études si vous dormiez suffisamment.


اگر به اندازه کافی خوابیده بودید، در درس‌هایتان بهتر عمل می‌کردید.

Ils seraient plus heureux s’ils passaient plus de temps ensemble.


اگر وقت بیشتری با هم می‌گذراندند، خوشحال‌تر بودند.

Je prendrais des leçons de guitare si j’avais une guitare.


اگر گیتار داشتم، درس گیتار یاد می‌گرفتم.

Tu pourrais voyager plus si tu économisais de l’argent.


اگر پول پس‌انداز می‌کردی، می‌توانستی بیشتر سفر کنی.

Il ferait du bénévolat s’il avait plus de temps libre.


اگر وقت آزاد بیشتری داشت، به عنوان داوطلب کار می‌کرد.

 Nous achèterions des produits bio si ils n’étaient pas si chers.


اگر محصولات ارگانیک این‌قدر گران نبودند، آن‌ها را می‌خریدیم.

 Vous apprendriez à nager si vous n’aviez pas peur de l’eau.


 اگر از آب نمی‌ترسیدید، شنا یاد می‌گرفتید.

 Ils feraient plus de randonnées s’ils habitaient près des montagnes.


 اگر نزدیک کوه‌ها زندگی می‌کردند، بیشتر پیاده‌روی می‌کردند.

Je lirais plus si j’avais plus de livres intéressants.


اگر کتاب‌های جالب‌تری داشتم، بیشتر می‌خواندم.

Tu ferais un excellent professeur si tu décidais d’enseigner.


 اگر تصمیم می‌گرفتی تدریس کنی، یک معلم عالی می‌شدی.

 Il achèterait un vélo électrique s’il en avait les moyens.


اگر توانایی مالی داشت، یک دوچرخه برقی می‌خرید.

Nous voyagerions plus souvent si nous avions plus de jours de congé.


اگر روزهای تعطیل بیشتری داشتیم، بیشتر سفر می‌کردیم.

Vous pourriez améliorer votre français si vous pratiquiez tous les jours.


اگر هر روز تمرین می‌کردید، فرانسوی خود را بهبود می‌بخشیدید.

Ils démarreraient leur propre entreprise s’ils trouvaient le courage.


اگر شجاعت پیدا می‌کردند، کسب‌وکار خودشان را راه‌اندازی می‌کردند.

 Je pourrais perdre du poids si je suivais un régime plus strict.


اگر رژیم سخت‌تری می‌داشتم، می‌توانستم وزن کم کنم.

Tu réussirais l’examen si tu étudiais davantage.


اگر بیشتر مطالعه می‌کردی، در امتحان موفق می‌شدی.

 Il pourrait se reposer s’il ne travaillait pas autant.


اگر این‌قدر کار نمی‌کرد، می‌توانست استراحت کند.

Nous ferions une fête si nous avions un plus grand appartement.


اگر آپارتمان بزرگ‌تری داشتیم، مهمانی می‌گرفتیم.

Vous voyageriez au Japon si vous n’aviez pas peur de l’avion.


اگر از هواپیما نمی‌ترسیدید، به «ژاپن» سفر می‌کردید.

 Ils achèteraient des cadeaux pour tout le monde s’ils gagnaient à la loterie.


اگر در لاتاری برنده می‌شدند، برای همه هدیه می‌خریدند.

Je parlerais à mon chef si je n’étais pas si timide.


 اگر این‌قدر خجالتی نبودم، با رئیسم صحبت می‌کردم.

Tu pourrais devenir un grand artiste si tu continuais à pratiquer.


اگر به تمرین ادامه می‌دادی، می‌توانستی یک هنرمند بزرگ شوی.

 Il ferait du ski si nous vivions près des montagnes.


 اگر نزدیک کوه‌ها زندگی می‌کردیم، او اسکی می‌کرد.

Nous achèterions des livres tous les mois si nous avions plus de budget pour cela.


اگر بودجه بیشتری برای این کار داشتیم، هر ماه کتاب می‌خریدیم.

Vous feriez du yoga si vous saviez à quel point c’est bénéfique.


اگر می‌دانستید یوگا چقدر مفید است، یوگا انجام می‌دادید.

Ils apprendraient à cuisiner s’ils avaient plus de temps libre.


اگر وقت آزاد بیشتری داشتند، آشپزی یاد می‌گرفتند.

Je voyagerais en solo si je n’avais pas peur de me sentir seul.


اگر از احساس تنهایی نمی‌ترسیدم، به تنهایی سفر می‌کردم.

Tu apprendrais plusieurs langues si tu avais une meilleure mémoire.


اگر حافظه بهتری داشتی، چندین زبان یاد می‌گرفتی.

کاربرد زمان حال در وجه شرطی

بر خلاف وجه امری در زبان فرانسه که فعل‌هایی دستوری دارد، فعل‌های وجه شرطی بیشتر برای خواهش و درخواست مودبانه استفاده می‌شوند. در زبان فرانسه برای بیان درخواست یا خواهشی مودبانه، پیشنهاد یا توصیه، سرزنش یا اظهار پشیمانی، آرزو، تصور، خیال، حدس، فرضیه، گمان و… می‌توانیم از وجه شرطی و از زمان حال در این وجه استفاده کنیم. اما برای اینکه درک این کاربردهای متعدد راحت‌تر باشد، در ادامه نمونه‌هایی از هر کاربرد برای شما آورده‌ایم.

فیلم آموزش زبان فرانسه سطح B1 – گرامر در فرادرس

کلیک کنید

  • از زمان حال در وجه شرطی برای بیان خواهش و درخواست مودبانه استفاده می‌کنیم:

Nous voudrions une chambre pour deux personnes s’il vous plait.


اگر ممکن است یک اتاق برای دو نفر می‌خواهیم.

Tu pourrais me passer le sel?


ممکن است نمک را به من بدهی؟

Vous pourriez m’indiquer le chemin vers la gare, s’il vous plaît?


اگر ممکن است، مسیر ایستگاه قطار را به من نشان می‌دهید؟

Pourrais-je avoir l’addition, s’il vous plaît?


می‌شود فاکتور را داشته باشم؟

Nous aimerions commander maintenant, si c’est possible.


اگر ممکن است، ما می‌خواهیم الان سفارش دهیم.

Pourriez-vous me dire à quelle heure commence le film?


ممکن است به من بگویید فیلم چه ساعتی شروع می‌شود؟

Je voudrais un café sans sucre, s’il vous plaît.


اگر ممکن است، یک قهوه بدون شکر می‌خواهم.

Tu pourrais baisser le volume, s’il te plaît?


ممکن است صدا را کم کنی؟

Pourrions-nous voir le menu à nouveau, s’il vous plaît?


اگر امکان دارد، می‌توانیم دوباره منو را ببینیم؟

مطلب پیشنهادی:

۱۷ کتاب آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

شروع مطالعه


Pourrais-tu m’aider avec mes devoirs, s’il te plaît?


ممکن است در انجام تکالیفم به من کمک کنی؟

Nous voudrions un peu plus de temps pour réfléchir avant de prendre une décision, si cela ne vous dérange pas.


اگر اشکالی ندارد، ما وقت بیشتری می‌خواهیم تا قبل از تصمیم‌گیری فکر کنیم.

Pourriez-vous vérifier à nouveau ma réservation, s’il vous plaît?


اگر ممکن است، می‌توانید دوباره رزرو من را بررسی کنید؟

  • از زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه برای بیان آرزو یا علاقه‌مندی استفاده می‌کنیم:

J’aimerais beaucoup aller à San Francisco.


خیلی دوست دارم به «سان فرانسیسکو» بروم.

Je voudrais tellement partir en vacances avec toi.


واقعاً دوست دارم با تو به تعطیلات بروم.

J’aimerais apprendre à jouer de la guitare.


خیلی دوست دارم گیتار یاد بگیرم.

Je voudrais essayer la cuisine japonaise.


واقعاً دوست دارم غذای ژاپنی امتحان کنم.

Nous aimerions visiter le Louvre un jour.


ما خیلی دوست داریم روزی موزه «لوور» را ببینیم.

Tu voudrais courir un marathon?


واقعاً دوست داری در دوی ماراتن شرکت کنی؟

Elle aimerait rencontrer son acteur préféré.


او خیلی دوست دارد بازیگر محبوبش را ملاقات کند.

Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue?


واقعاً دوست دارید یک زبان جدید یاد بگیرید؟

Ils voudraient faire un voyage en Italie.


آن‌ها واقعاً دوست دارند به «ایتالیا» سفر کنند.

Je voudrais écrire un livre un jour.


واقعاً دوست دارم روزی یک کتاب بنویسم.

Tu aimerais vivre à l’étranger?


واقعاً دوست داری در خارج از کشور زندگی کنی؟

Nous aimerions avoir un grand jardin.


ما خیلی دوست داریم باغچه بزرگی داشته باشیم.

  • برای بیان فرض، حدس و گمانی که امکان‌پذیر است هم از این زمان استفاده می‌کنیم:

Si j’avais de l’argent, je partirais en vacances.


اگر پول داشتم، به تعطیلات می‌رفتم.

Si je gagnais au loto, je ferais le tour du monde.


اگر لاتاری می‌بردم، دور دنیا را می‌گشتم.

Si j’avais plus de temps libre, je lirais plus de livres.


اگر وقت آزاد بیشتری داشتم، بیشتر کتاب می‌خواندم.

Si nous vivions dans une grande ville, nous irions souvent au théâtre.


اگر در یک شهر بزرگ زندگی می‌کردیم، اغلب به تئاتر می‌رفتیم.

Si elle parlait anglais, elle voyagerait plus facilement.


اگر انگلیسی صحبت می‌کرد، راحت‌تر سفر می‌کرد.

Si tu savais jouer du piano, tu pourrais donner des concerts.


اگر پیانو می‌زدی، می‌توانستی کنسرت بدهی.

Si nous avions un jardin, nous planterions des légumes.


اگر باغچه‌ای داشتیم، سبزیجات می‌کاشتیم.

Si tu étais ici, nous irions à la plage ensemble.


اگر اینجا بودی، با هم به ساحل می‌رفتیم.

Si elle possédait une caméra professionnelle, elle ferait de la photographie son métier.


اگر دوربین حرفه‌ای داشت، عکاسی را مثل یک شغل دنبال می‌کرد.

Si vous connaissiez cette ville aussi bien que moi, vous adoreriez y vivre.


اگر این شهر را به خوبی من می‌شناختید، عاشق زندگی کردن در اینجا می‌شدید.

Si j’apprenais à cuisiner, je ferais des dîners incroyables pour mes amis.


اگر آشپزی یاد می‌گرفتم، شام‌های بی‌نظیری برای دوستانم می‌پختم.

Si nous gagnions assez d’argent, nous achèterions une maison à la campagne.


اگر پول کافی درمی‌آوردیم، خانه‌ای در حومه شهر می‌خریدیم.

  • برای بیان فرضیه‌هایی که تایید نشده‌اند هم می‌توانیم از زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه کمک بگیریم:

D’après certains journalistes, le président de la République serait en vacances à Ibiza.


طبق گفته بعضی از خبرنگاران، رئیس‌جمهور در «ایبیزا» تعطیلات را سپری می‌کند.

Il paraîtrait que le nouveau film est un chef-d’œuvre.


به نظر می‌رسد که فیلم جدید یک شاهکار است.

Les scientifiques diraient que le réchauffement climatique s’accélère.


دانشمندان می‌گویند که گرمایش جهانی سرعت گرفته است.

On penserait que la vie existe sur d’autres planètes.


گفته می‌شود که زندگی در سیارات دیگر وجود دارد.

Le gouvernement envisagerait de nouvelles mesures sanitaires.


دولت در نظر دارد تدابیر بهداشتی جدیدی را اتخاذ کند.

Selon certaines rumeurs, cet acteur ne jouerait plus dans la série.


بر اساس برخی شایعات، این بازیگر دیگر در سریال بازی نخواهد کرد.

Les économistes prédiraient une crise financière imminente.


اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که یک بحران مالی در راه است.

Il se pourrait que la conférence soit reportée à cause de la météo.


ممکن است کنفرانس به دلیل شرایط آب‌وهوایی به تعویق بیفتد.

Des experts suggéreraient que le régime alimentaire influence la longévité.


برخی از متخصصان می‌گویند که رژیم غذایی بر طول عمر تأثیر می‌گذارد.

Certains penseraient que l’intelligence artificielle dépassera l’intelligence humaine.


برخی فکر می‌کنند که هوش مصنوعی از هوش انسانی پیشی خواهد گرفت.

On dirait que les voyages dans l’espace deviendront bientôt courants.


گفته می‌شود که سفرهای فضایی به زودی متداول خواهند شد.

سوالات رایج درباره وجه شرطی در زبان فرانسه

در ادامه مطلب سوالات رایج درباره مطلب «وجه شرطی در زبان فرانسه» را برای شما آورده‌ایم.

فیلم آموزش گرامر زبان فرانسه – بخش یکم در فرادرس

کلیک کنید

انواع جملات شرطی در زبان فرانسه چیست؟

با توجه به ساختار جمله در زبان فرانسه سه نوع جمله شرطی داریم؛‌ شرطی نوع اول، شرطی نوع دوم و شرطی نوع سوم. ساختمان شرطی نوع اول به صورت «فعل در زمان آینده + فعل در زمان حال + si» است. در این نوع جمله‌ها احتمال وقوع فعل خیلی زیاد است. ساختمان جمله در شرطی نوع دوم به صورت «فعل زمان حال در وجه شرطی + فعل در زمان گذشته استمراری + si» است. احتمال وقوع این فعل کم است. ساختمان شرطی نوع سوم هم به صورت «فعل در زمان شرطی گذشته + فعل در زمان گذشته بعید + si» است ولی احتمال وقوع اتفاق و فعل صفر و یا غیرممکن است.

مطلب پیشنهادی:

وجه شرطی در زبان فرانسه – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ

شروع مطالعه


کاربرد زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه چیست؟

زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه برای بیان فرض، گمان، اطلاعات تایید شده و یا تایید نشده، تخیل، رویا، آرزو، علاقه‌مندی و… استفاده می‌شود. ساختمان این فعل ساده است و با کمک ریشه‌ای از جنس فعل زمان آینده ساده و پسوندهای زمان گذشته استمراری ساخته می‌شود.

تمرین زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Vous _____appeler le médecin.

devriez

devrier

{
“@context”: ”
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: ({
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان فرانسه”
}),
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان فرانسه”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان فرانسه”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان فرانسه”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان فرانسه”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E1.%20Vous%20_____appeler%20le%20m%C3%A9decin.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: ( {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevriez%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevriez%3C%2Fp%3E”
}
, {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrier%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrier%3C%2Fp%3E”
}
),
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edevriez%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edevriez%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E1.%20Vous%20_____appeler%20le%20m%C3%A9decin.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

2. Tu _____mettre une belle chemise avec une cravate.

devrais

devrait

{
“@context”: ”
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: ({
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان فرانسه”
}),
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان فرانسه”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان فرانسه”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان فرانسه”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان فرانسه”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E2.%20Tu%20_____mettre%20une%20belle%20chemise%20avec%20une%20cravate.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: ( {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrais%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrais%3C%2Fp%3E”
}
, {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrait%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edevrait%3C%2Fp%3E”
}
),
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edevrais%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edevrais%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E2.%20Tu%20_____mettre%20une%20belle%20chemise%20avec%20une%20cravate.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

3. _____-vous m’apporter un café s’il vous plaît ?

Pourriez

pourrait

{
“@context”: ”
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: ({
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان فرانسه”
}),
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان فرانسه”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان فرانسه”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان فرانسه”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان فرانسه”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E3.%20_____-vous%20m%E2%80%99apporter%20un%20caf%C3%A9%20s%E2%80%99il%20vous%20pla%C3%AEt%20%3F%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: ( {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3EPourriez%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3EPourriez%3C%2Fp%3E”
}
, {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Epourrait%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Epourrait%3C%2Fp%3E”
}
),
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3EPourriez%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3EPourriez%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E3.%20_____-vous%20m%E2%80%99apporter%20un%20caf%C3%A9%20s%E2%80%99il%20vous%20pla%C3%AEt%20%3F%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

4. Il_____ qu’il pleuve demain.

se pourrait

se pourrais

{
“@context”: ”
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: ({
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان فرانسه”
}),
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان فرانسه”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان فرانسه”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان فرانسه”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان فرانسه”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E4.%20Il_____%20qu%E2%80%99il%20pleuve%20demain.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: ( {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ese%20pourrait%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ese%20pourrait%3C%2Fp%3E”
}
, {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ese%20pourrais%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ese%20pourrais%3C%2Fp%3E”
}
),
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ese+pourrait%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ese+pourrait%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E4.%20Il_____%20qu%E2%80%99il%20pleuve%20demain.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

5. D’après les témoins, il n’y _____pas de blessés.

aurait

aurais

{
“@context”: ”
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: ({
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان فرانسه”
}),
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان فرانسه”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان فرانسه”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان فرانسه”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان فرانسه”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E5.%20D%E2%80%99apr%C3%A8s%20les%20t%C3%A9moins%2C%20il%20n%E2%80%99y%20_____pas%20de%20bless%C3%A9s.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: ( {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eaurait%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eaurait%3C%2Fp%3E”
}
, {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eaurais%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eaurais%3C%2Fp%3E”
}
),
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eaurait%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eaurait%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E5.%20D%E2%80%99apr%C3%A8s%20les%20t%C3%A9moins%2C%20il%20n%E2%80%99y%20_____pas%20de%20bless%C3%A9s.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

 تمرین دوم

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Si je gagnais au loto, j’(acheter)_____ une Porsche.

جواب

Réponse: Si je gagnais au loto, j’achèterais une Porsche.

Q2: Si tu m’aidais, nous (finir)_____ plus vite.

جواب

Réponse: Si tu m’aidais, nous finirions plus vite.

Q3: S’il faisait beau, vous (pouvoir)_____ aller dans le parc.

جواب

Réponse: S’il faisait beau, vous pourriez aller dans le parc.

Q4: S’ils avaient du temps, ils (venir)_____ me rendre visite en février.

جواب

Réponse: S’ils avaient du temps, ils viendraient me rendre visite en février.

Q5: Si tu faisais attention, tu ne (casser)_____ pas les verres.

جواب

Réponse: Si tu faisais attention, tu ne casserais pas les verres.

Q6: Je pensais que tu (être)______ à la maison dimanche.

جواب

Réponse: Je pensais que tu serais à la maison dimanche.

Q7: Elle (vouloir)_____ un nouveau vélo.

جواب

Réponse: Elle voudrait un nouveau vélo.

Q8: Selon les sondages, les Français (boire)_____ plus de vin que les Allemands.

جواب

Réponse: Selon les sondages, les Français boiraient plus de vin que les Allemands.

Q9: Est-ce que vous (pouvoir)_____ fermer la porte?

جواب

Réponse: Est-ce que vous pourriez fermer la porte ?

Q10: David croyait que nous (prendre)_____ l’avion.

جواب

Réponse: David croyait que nous prendrions l’avion.

جمع‌بندی

در این مطلب از «مجله فرادرس» زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه را با نحوه ساخت، کاربردها، جمله‌های نمونه، تمرین و تلفظ فارسی بررسی کردیم. برای اینکه هرچه بیشتر شبیه افراد بومی زبان فرانسه حرف بزنیم و بنویسیم، استفاده و یادگیری این گرامر برای ما بسیار مهم است. بنابراین تکرار و تمرین این گرامر به کمک مرور مثال‌ها، جمله‌سازی و حل تمرین برای ما ضروری است.

نوشته زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه – به زبان ساده + مثال و تمرین اولین بار در فرادرس – مجله‌. پدیدار شد.