فانوس دریایی گوگل


. ( ) ….

. .

(Google Lighthouse) فانوس دریایی . .

فانوس دریایی گوگل:

 • (بهره وری)
 • (دسترسی)
 • (بهترین شیوه ها)
 • سئو
 • (PWA)

! .

:

. . .

. . . :

. . . . . .

.

فانوس دریایی گوگل:

 • (FCP): ( ).
 • (LCP): .
 • (TBT): .
 • (CLS): .
 • (و): .
فانوس دریایی گوگل

. . .

(دسترسی)

. . . .

! . (متن جایگزین!) . .

.

(بهترین شیوه ها)

. :

 • : HTTPS
 • :
 • :
 • : HTML را تایپ کنید
 • : (CSP) اسکریپت بین سایتی (XSS)
 • :
 • : API
 • :
 • DevTools:
 • : متا چارست
 • :

. .

بهترین شیوه ها

سئو

. . :

 • hreflang
 • Robots.txt
 • HTTP 200
 • rel = متعارف
 • درگاه دید

.

:

فانوس دریایی!

(PWA)

PWA. :

.

PWA

! PWA حسابرسی PWA.

. .

.

. وب پی.

.

. .

.

. .

.

. .

.

.

. . :

. :

. Google Lighthouse Chrome.

. گوگل کروم.

برنامه های افزودنی

. برنامه های افزودنی.

. فانوس دریایی گوگل.

. دنده ( ). .

. . .

. GenerateReport ( ).

گزارش ایجاد کنید

. فانوس دریایی گوگل.

DevTools

Lighthouse Chrome DevTools:

. کروم.

. بازرسی کنید.

بازرسی کنید

. DevTools.

DevTools

. فانوس دریایی. .

DevTools Lighthouse

. فانوس دریایی. تحلیل بارگذاری صفحه

تحلیل بارگذاری صفحه

. فانوس دریایی. .

Lighthouse DevTools

. . بهره وری.

بهره وری

:

DevTools Lighthouse. زمان تعامل (TTI). TTI. Lighthouse DevTools Lighthouse.

PageSpeed ​​Insights

PageSpeed ​​Insights Google Lighthouse. . PageSpeed ​​Insights Google Lighthouse.

PageSpeed ​​Insights فانوس دریایی گوگل
معیارهای اساسی وب

PageSpeed ​​Insights. .

. . .

.

.

.

. .

.

.

:blog.hubspot.com
semrush.com