لیست بهترین شتاب دهنده های ایران


شتابدهنده‌های ایرانی؛ چقدر از این عبارت دو بخشی می‌دانیم؟ چقدر با ماهیت این کسب‌وکارها آشنا هستیم و این نهادهای نوآور، چقدر توانسته‌اند به رشد اکوسیستم نوآوری در ایران کمک کنند؟ در این گزارش به مروری فهرستی از شتابدهنده‌های ایرانی می‌پردازیم. 

همگام با شروع زیست‌بوم نوآوری در ایران، بخش‌های مختلف این زیست‌بوم یا آنچه به نام اکوسیستم استارتاپی در کشور می‌شناسیم، رفته رفته شکل گرفتند. یکی از ارکان مهم اکوسیستم، شتابدهنده‌ ها بوده‌اند. این کسب‌وکارهای نوآور که در ادامه حیات خود به خانه امید افراد صاحب ایده تبدیل شدند، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده و توانستند نقش مهمی در رشد ایده‌ها، آموزش تیم‌های استارتاپی و رساندن آنها به جذب راندهای بعدی سرمایه، بازی کنند. 

تریگ آپ

یکی از نخستین شتابدهنده‌های ایران که تاکنون نیز در حال فعالیت مستمر است، تریگ آپ است که بیش از ۲۱۵ تیم در مراحل پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی آن حضور داشته‌اند. از این میان، ۲۳ تیم موفق به جذب سرمایه در مراحل بالاتر شده‌اند و در حال حاضر ۳۲ تیم فعال در این مرکز نوآوری حضور دارند. 

در وب‌سایت این شتابدهنده آمده است: «شتاب‌دهنده تریگ‌ آپ در سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از استارتاپ‌ها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد. این مجموعه با در اختیار قرار دادن شبکه‌ای از متخصصان، سرمایه‌گذاران و افراد موفق داخلی و بین‌المللی و ارتباط با نهادهای تاثیرگذار این حوزه، کارآفرینان جوان و پویا را در مسیر پرپیچ‌وخم راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق همراهی می‌کند. تریگ آپ در سال ۱۳۹۶ با پیوستن به شناسا، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشرو در اکوسیستم که یکی از اولین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور محسوب می‌شود، شکل جدیدی به خود گرفت. دانش و تجارب ارزشمند شناسا در زمنیه‌های مدیریت منابع، سلامت، سبک زندگی، فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا، در کنار توانمندی‌های ما در زمینه پرورش تیم‌های موفق قرار گرفت و پیمودن مسیر را برای کسب و کارهای نوپا آسان‌تر کرد.» 

لینکپ، کربن اکسپلورر، سان میوه، یونی بوک، فاندوران، رایاکوین، پلازیکا، گالش، بحرالفنون و سرزمین کانگورو از جمله استارتاپ‌های شتابدهنده تریگ‌ آپ هستند. 

مدیرعامل: محمدصادق سبحانی

تلفن: ۸۸۸۴۹۵۷۵

نشانی: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به خیابان سهروردی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک ۹۴ طبقه اول

شتابدهنده تریگت

تریگ آپ در ادامه مسیر رشد خود برای ایجاد برابری و عدالت اقتصادی، تلاش کرد تا خدمات‌دهی خود را به همه نقاط ایران گسترش دهد. به همین دلیل شتاب‌دهنده آنلاین تریگیت را راه‌اندازی کرده است. 

از تریگیت به‌عنوان دروازه دیجیتال رشد کسب و کار نام برده می‌شود. در وبسایت این شتابدهنده آنلاین آمده است: شیوه‌ کارآفرینی گذشتن از مسیری است پر پیچ وخم؛ میان امید و نا امیدی امید به خودشکوفایی و اینکه کاری را با موفقیت راه می‌اندازی و ناامیدی از سختی‌های این کار و دیدن کسانی که در این راه درمانده‌اند!

تریگیت مجموعه‌ای از برنامه‌ها و امکانات حمایتی از کسب و کارهای نوآور که توسط نهادهای نوآوری سراسر ایران مثل شتابدهنده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و… را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید مناسب‌ترین برنامه را برای رشد کسب و کار خود انتخاب کنید.

ثبت طرح و فرآیند پذیرش: بعد از انتخاب برنامه مورد نظر، کافیه فرم‌ ثبت طرح را تکمیل کنید و برای نهاد نوآوری یا رویداد مورد نظرتون ارسال کنید. در طی فرایند ارزیابی می‌توانید از آخرین وضعیت طرح تان مطلع باشید و مشاهده کنید که طرحتان در چه مرحله‌ای از فرایند ارزیابی است. 

استفاده از امکانات تریگیت: در صورتی که طرح شما توسط نهاد نوآوری یا رویداد مورد نظر تایید بشود، می‌توانید از ویژگی‌های تریگیت استفاده کنید و مسیر رشد و توسعه کسب و کارتان را در تریگیت به پیش ببرید.

اطلاعات تماس:

شماره ثابت:
۹۵۷۵ ۸۸۸۴ ۰۲۱

ایمیل: [email protected]

فینووا گذرگاه کارآفرینان به دنیای کسب‌وکارهای پایدار

ﻓﯿﻨﻮوا ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎیﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ. در این میان تاکنون بیش از ۱۰۰ تیم را همراهی کرده است. 

فینووا با سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها و راه‌اندازی شتابدهنده، زنجیره حمایت خود از اکوسیستم کارآفرینی را تکمیل ساخت. برگزاری رویدادهای تخصصی آموزش‌محور و حمایت از رویدادهای کارآفرینی از دیگر فعالیت‌های این مرکز در جهت رشد اکوسیستم کارآفرینی به شمار می‌آید.

در حقیقت، فینووا فضایی را فراهم کرده است تا کارآفرینانی که به ایده‌های خود باور دارند بتوانند آگاهانه و شجاعانه برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی و در این مسیر، شتابان حرکت کنند. نگاه بلندمدت و نوآورانه فینووا مسیرجدیدی را در روند سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است تا با نظارت همراه استارتاپ، نتیجه مطلوب حاصل شود.تجربیات، منابع، شبکه همکاران و تلاش تیم جوان فینووا برای حمایت و همراهی شماست.

اما به تعریف دقیق و تخصصی‌تر، فینووا یک شتابدهنده تخصصی در زمینه فین‌تک است که از استارتاپ‌های فعال در این زمینه حمایت می‌کند. صنعت فین‌تک بخش متنوعی از فعالیت‌های مرتبط به کاربردهای فناوری اطلاعات در بازارهای مالی و پرداخت را که به افزایش کارآمدی این حوزه‌ها می‌انجاند، در برمی‌گیرد. 

این شتابدهنده رویدادهای تخصصی و فعالیت‌های دیگری را نیز در حوزه فین‌تک به انجام می‌رساند و همچنین دو فضای کار اشتراکی در تهران دارد. فینووا در مرحله پیشا بذری و بذری در استارتاپ‌های فین‌تکی پذیرفته‌شده سرمایه‌گذاری می‌کند. 

فینووا در طول فعالیت خود در استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده است که برای مثال می‌توان به مه‌کارت، راهت، پیک‌سل و لامینگو اشاره کرد. این استارتاپ‌ها از جمله تیم‌هایی بودند که وارد مرحله شتابدهی فینووا شده‌اند. همچنین اتاقک، وندار، هدهد، ریفایر، پیتکت، بامارو، باگذشت و لندو از جمله استارتاپ‌هایی است که فینووا در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. 

مدیرعامل: فرشید اردوانی

دفتر مرکزی: میدان ونک، گاندی جنوبی، نبش دوازدهم، پلاک ۲، مجتمع نوآوری کمان

شماره تماس: ۴۲۷۱۹۰۲۲

شتابدهنده دیموند

یکی از مشهورترین شتابدهنده‌های ایران، دیموند است. دیموند معتقد است که برای فعالیت و کارایی اکوسیستم کارآفرینی تمام ایران تلاش می‌کند. به این منظور، در سال ٩٤ در دانشگاه شیراز، در سال ٩٥ در بنیاد ملی نخبگان تبریز، سال ٩٦ در دانشگاه صنعتی اصفهان و سال ٩٧ در مرکز نوآوری خلیج فارس بوشهر، دفاتر دیموند تاسیس شد. 

در حال حاضر، دفتر مرکزی تهران شتابدهنده دیموند خدمات حضوری خود را به تیم های استارتاپی ارائه می کند. اما اگر در هر یک از شهرستان های ایران حضور دارید، می‌توانید روی همکاری با دیموند حساب کنید.

بنابر اطلاعاتی که در وب‌سایت دیموند آمده است، این شتابدهنده تاکنون به بیش از ٣٥٠ تیم استارتاپی، خدمات پیش شتابدهی رایگان ارائه کرده است. تیم هایی که از دیموند موفق به جذب سرمایه اولیه یا سری های بعدی شدند و مرحله شتابدهی را تکمیل کرده‌‌اند، در وبسایت این شتابدهنده مشخص شده‌اند. 

مدیرعامل: احمدرضا مسرور

اطلاعات تماس:

وبسایت و شبکه‌های اجتماعی:

ایمیل: [email protected]

آدرس: خیابان کارگر شمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، پارکینگ کتابخانه قلمچی

شتابدهنده اینومکث

در وبسایت اینومکث خیلی درشت نوشته شده است: شروع یک کسب و کار موفق و پایدار. 

شتابدهنده اینومکث از سال ۱۳۹۵ با رویکرد ترویج مفاهیم اکوسیستم نوآوری و راهکارهای موفقیت تیم‌های استارتاپی فعالیت خود را آغاز نمود. این مجموعه پس از برگزاری رویدادهای متنوع در شهرستان‌های مختلف کشور، در سال ۱۳۹۹ با استقرار در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران، امکان فراهم‌سازی فضای کار اشتراکی و اختصاصی و ارائه خدمات شتابدهی از قبیل منتورینگ و جذب سرمایه را برای استارتاپ‌ها مهیا نموده است. تیم‌های مستقر در این شتابدهنده شامل حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IOT)، سلامت و نانوپلیمر هستند. 

این شتابدهنده با استفاده از منتورهای مجرب و مشاوران کسب و کار توانسته است تیم‌های تحت نظارت خود را همراهی کند. اینومکث با بهره‌گیری از فضای دانشی و پر انرژی دانشگاه تهران و با استفاده از این ظرفیت، تواسته برای تیم‌های حاضر در این مجموعه در جذب نیروهای متخصص یاری رساند.

اینومکث در حوزه عمومی فعالیت می‌کند و روی طیف مختلفی از فعالیت‌های نوآوری سرمایه‌گذاری صورت می‌دهد. 

پپی دیگر، مبنا نانو پلیمر، مبنا توسعه سلامت و مبنا رایانش هوشمند از جمله سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط اینومکث هستند. 

مدیرعامل: سید محمد هادی خالقی

تلفن: ۶۱۱۱۹۹۸۰

نشانی: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، دانشکده جدید مکانیک، طبقه پنجم

شتابدهنده تکنوتجارت

تکنوتجارت بازوی نوآوری بانک تجارت محسوب می‌شود. 

در وب‌سایت این مرکز می‌خوانیم: « شرکت توسعه کسب‌و‌کارهای نوگرای تجارت (تکنوتجارت) در پی تصمیم بانک تجارت مبنی بر ورود به اکوسیستم نوآوری، در سال ۱۳۹۸ با مأموریتی تازه و هیئت‌مدیرۀ جدید، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک تجارت تغییر نام داد و درصدد ایجاد خطوط کسب‌و‌کاری جدید، راه‌اندازی مرکز نوآوری بانک تجارت و درنهایت رفع نیازهای فناورانۀ حوزۀ کسب‌وکار برآمد. این شرکت در نظر دارد با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری‌محور و مورد نیاز بانک تجارت به تحول تجربۀ مشتریان بانک کمک کند. نقشۀ راه تکنوتجارت در حمایت از استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی و ایجاد کارخانه/ برج فناوری و نوآوری تجارت می‌شود.» 

تکنوتجارت در استارتاپ‌های زیادی مثل ققنوس، پی‌بار، سیتتو، لامینگو، بیدک و جاده سرمایه‌گذاری کرده است. 

مدیرعامل: سیدمحمدحسین سجادی نیری

تلفن: ۸۸۷۸۶۰۹۲

نشانی: تهران، میدان آزادی، اتوبان لشگری،. بعد از ایستگاه مترو بیمه، نبش رستمی (بیمه سوم)، مرکز نوآوری تکنوتجارت

شتابدهنده پرسیس ژن پار

شتاب‌دهنده پرسیس ژن پار، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.

پرسیس ژن پار، مرکز بر شتابدهی استارتاپ‌های تخصصی در حوزه‌ فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی تمرکز دارد و در این زمینه در زمره نخستین‌ها به‌شمار می‌رود. 

رادین زیست فناور، مدوک زیست دارو و پروتئين فناور پژوه از جمله استارتاپ‌هایی هستند که در این مرکز شتابدهی شدند. 

خدمات پرسیس ژن

تیم فناور، علاوه بر دانش و نیروی انسانی، مواد و ملزومات مصرفی را تامین می کند. دوره پیش‌شتاب‌دهی ۲ تا ۴ ماه و دوره شتاب‌دهی ۱۵ تا ۲۴ ماه برای تیم‌های فناور

عدم دریافت سهام از تیم‌های فناوری برای حفظ آزادی عمل و در عوض، عدم پرداخت تأمین مالی اولیه (Seed Money)

امکانات زیرساختی همچون؛ فضای استقرار فیزیکی،‌ آزمایشگاه، فضای تولید با گواهی GMP، نیروی انسانی و امکانات اداری، منتورشیپ، آموزش‌های فنی و آموزش‌های عمومی کسب‌وکار و از همه مهمتر، تعهد به فروش فناوری حاصل

ارائه آموزش‌های تأسیس و راهبری کسب‌وکار و همچنین، روندهای اداری همچون ثبت شرکت، اخذ کارت بازرگانی، کمک به اخذ گواهی دانش بنیان و … از طریق شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی

امکان دریافت وام یا عقد قرارداد VC با نرخ بهره ترجیحی از طریق ستاد توسعه زیست‌فناوری

انتقال دانش فنی و Scale Up در خطوط طراحی تولید محل سایت تولید صاحب فناوری

مدیرعامل: امیرحسین کارآگاه

تلفن: ۴۶۰۷۴۸۷۶

نشانی: کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص کرج، نرسیده به گرمدره، پلاک ۱۲۵

مرکز فناوری سامسونگ امیر کبیر

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر (Samsung AUT Tech) سکوی راهکارآفرینی و میزبان استارتاپ هایی است که میخواهند راهکارهایی برای همگان بیافرینند. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و هدف آن، حمایت از ایده های نوآورانه و استارتاپ های فعال در حوزه های بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش است. 

این مرکز در کنار افزایش آگاهی عمومی نسبت به کاربرد فناوری و نوآوری در فضای کسب‌وکار، در پی فعال سازی و حمایت از تیمهای جوان در حوزه‌های یادشده است. تیم‌های پذیرش شده در این مرکز از فضای کاری اشتراکی برخوردار می‌شوند تا ایده‌های خود را در مسیری روشن و کارآمد پرورش داده و پروژه‌های خود را با تمرکز بیشتری توسعه دهند. 

مشاوره‌های فنی و تخصصی مربیان که به منظور حمایت از تیم‌ها و کاهش چالش‌های کارآفرینی صورت می‌گیرد، فرآیند ایده تا محصول را کوتاه‌تر می‌کند و در نتیجه سرعت رشد استارتاپ‌ها در تعامل با شبکه افراد موثر در حوزه‌های تخصصی آنها افزایش می‌یابد.

این مرکز با هدف حمایت از تیم‌های جوان، ایده‌های نوآور و استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های اینترنت اشیاء، آموزش، آب، سلامت، انرژی و محیط زیست شکل گرفت. 

آنابیز، بهمانند، بی پارک، شفاجو، پیسورو، تیم کمپ، این سبک و ویرا از جمله استارتاپ‌هایی بودند که در دوره‌های شتابدهی این مرکز شرکت کردند. 

خدمات مرکز فناوری سامسونگ -امیرکبیر

به‌طور کلی خدمات ذیل به تیم‌های استارتاپی پذیرفته شده در این مرکز ارائه می‌شود:

استقرار در فضای کاری اشتراکی

مشاوره فنی و تخصصی

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با فعالیت تیم‌ها

تخصیص اعتبار مالی برای پیشبرد اهداف تیم‌ها (در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)

نقشه راه رشد هر استارتاپ، با توجه به نیاز آن تیم

دسترسی به شبکه سرمایه‌گذاران

مراحل کار تیم ها در مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر 

دوره برنا

سطح اول

دوره‌ای ۳ ماهه است که در آن، به افراد یا گروه‌های مستعدی که ایده‌های نوآورانه دارند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با مفاهیم راه‌اندازی کسب‌وکار، اعتبارسنجی ایده، تحقیقات بازار و تیم‌سازی داده می‌شود.

دوره بینا

سطح دوم

دوره‌ای ۳ ماهه است که در آن، استارتاپ‌های موفق در دوره برنا نمونه اولیه محصول خود را توسعه می‌دهند، بازار محصول‌شان را شناسایی می‌کنند و در نهایت جریان درآمدی کسب‌وکارشان را فعال می‌کنند.

دوره دانا

سطح سوم

دوره‌ای ۶ ماهه است که در آن، تیم‌های موفق در دوره برنا و بینا محصول توسعه‌یافته خود را تجاری کرده و برای جذب سرمایه اقدام می‌کنند

مدیر اجرایی: بهناز رحیم‌زاده

تلفن: ۰۹۱۰۱۴۱۱۱

نشانی: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل کالج، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، پلاک ۷، برج فناوری دانشگاه امیرکبیر، طبقه اول، واحد سامسونگ

شتابدهنده اینوامید

اینوامید از ایده‌ها و تیم‌هایی که در زمینه صنایع خلاق و فرهنگی فعالیت می‌کنند، بیشترین حمایت‌ها را دارد. 

در وب‌سایت این مرکز آمده: «مرکز نوآوری فرهنگی امید فعالیت خود را به عنوان اولین شتابدهنده فرهنگی‌-رسانه‌ای دارای مجوز رسمی مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. 

در حال حاضر اصلی‌ترین ماموریت مرکز نوآوری امید تاسیس، تقویت و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و مالی مورد نیاز عرصه صنایع خلاق، نوآور و فرهنگی در مراکز استان‌های کشور با هدف تمرکززدایی امکانات و فراهم‌آوری بستر رشد استعدادها در گسترده انقلاب اسلامی است.»

پاندو، ۳۱۳ درجه، نماگر، منار و سینوا از جمله کسب‌وکارهایی هستند که در دوره‌های شتابدهی این مرکز حضور داشتند. 

مدیرعامل: امین نادری

تلفن:  ۶۳۴۶۲۰۰۰

نشانی: تهران، خیابان بهارستان، روبه روی پمپ بنزین بهارستان، پلاک ۸۸، کارستان بهارستان

شتابدهنده کارا

در وب‌سایت این مرکز می‌خوانیم: « شتاب دهنده کارا، توسط جمعی از کارآفرینان موفق صنعت داروسازی و با تمرکز بر سلامت دیجیتال در سال ۱۳۹۷ شروع به کار کرد. کارا مصمم است با رویکردی نوآورانه و تیم سازی با نخبگان جوان، در حل بخشی از مشکلات سلامت کشور موثر باشد. با توجه به تجربه های کسب شده در طول ۵ سال فعالیت، کارا در سال ۱۴۰۱ بخش استارتاپ استودیو خود را راه اندازی کرد تا با چابکی بیشتری به ایده های نوآورانه حوزه سلامت جامه عمل بپوشاند.» 

کارا تاکنون روی ۳۱ استارتاپ سرمایه‌گذاری کرده است. مهدک، مدلیت، ایریو، ولینو و مکسا از جمله این استارتاپ‌ها بودند. 

خدمات کارا

استارتاپ استودیو

ایده‌پردازی و راه‌اندازی استارتاپ‌ها به کمک تیم تکنولوژی و تیم توسعه محصول کارا

شتابدهنده

رشد استارتاپ‌های دارای کمینه محصول پذیرفتنی به کمک سرمایه پیش بذری، سرمایه بذری و برنامه‌های شتابدهی

فضای کار اشتراکی

استقرار در فضای اشتراکی و دفاتر خصوصی و اتصال به تیم‌های خلاق و جوان مستقر در کارخانه نوآوری آزادی

مدیرعامل: علیرضا زهرائی

تلفن: ۴۴۶۵۰۱۹۱

نشانی: تهران میدان آزادی ابتدای اتوبان شهید لشگری جنب ایستگاه مترو بیمه کارخانه نوآوری آزادی سوله شماره ۱

استارتاپ هلثینو

در وب‌سایت هلثینو آمده «هلثیو یک استارتاپ استودیوست که در ابتدای سال ۹۷ تاسیس شده است. با توجه به ماهیت استارتاپ استودیو و تفاوت آن با مجموعه‌های دیگر، استارتاپ استودیو هلثیو به نیاز تیم‌ها و کارآفرینان مستعد و خلاق، در فرآیند ایده‌پردازی، تیم‌سازی، توسعه بازار و محصول، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه پاسخ می‌دهد.» 

هلثینو روی استارتاپ‌های دروا، تجربات، یوتاژن، لیوم، اورتینو و هومکا سرمایه‌گذاری کرده است. 

مدیرعامل: آرش برجی‌خانی

تلفن: ۶۶۴۱۳۵۰۸

نشانی: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، خیابان ادوارد براون، پلاک ۱۲

شتابدهنده تیک آپ

تیک آپ یک شتابدهنده عمومی مستقر در استان اردبیل است. در بخش «درباره ما» وب‌سایت تیک آپ می‌خوانیم: «مرکز مشاوره اطلاع‌رسانی، خدمات کارآفرینی و شتابدهنده تیک آپ به‌عنوان سازمان ارائه‌دهنده خدمات کسب‌وکار و ارائه‌دهنده سرویس‌های ویژه برای تیم‌های استارتاپی، صاحبان ایده و کسب‌و‌کار و همچنین جذب سرمایه‌گذاران جسورانه جهت سرمایه‌گذاری روی این تیم‌ها شناخته شده و از اهداف اصلی این مرکز است که از سال ۱۳۹۵ به همراه تیمی از متخصصان این حوزه فعالیت‌های خود را شروع و تا به حال توانسته شاکله اصلی اکوسیستم نوآوری استان را با همراهی مراکز حمایتی و دولتی تشکیل و نقش اصلی خود را ایفا کند.»

سبز کاشانه و آرتاگرام از استارتاپ‌هایی هستند که در این مرکز مورد شتابدهی قرار گرفتند.  

تلفن: ۰۹۳۸۷۵۳۵۹۴۶

نشانی: اردبیل، خیابان اسماعیل بیگ، ساختمان ساحل، طبقه ۴

شتابدهنده آیوتیک

مرکز نوآوری اینترنت اشیا، همانند یک هاب اتصال شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و جریان نوآوری را ممکن می‌سازد و همچون پلی میان کارآفرینان و نوآوران مستعد در عرصه اینترنت اشیا و شرکت‌ها و سازمان‌ها در تلاش برای کشف استعدادها، ایده‌ها و تیم‌هایی است که فرصت‌های جدید در حوزه اینترنت اشیا را بهتر و دقیق تر از سایرین رصد می‌کنند.  

شما در آیوتیک با‌ تمرکز بر بازارهایB2B   و B2G مدل نوآوری باز را در کنار شرکت‌های بزرگ تلکام، پیش‌تازان فناوری، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و نیز بهره‌برداران بزرگ کشور در بازارهای عمودی انرژی، حمل‌ونقل، مدیریت شهری، مدیریت منابع آب و متولیان سلامت تجربه خواهید کرد. 

آیوتیک به جای تمرکز بر عرضه نوآوری (خط تولید استارت‌آپ) بر تقاضای نوآوری (سازمان‌های نیازمند راهکارهای نوآورانه) تمرکز دارد چون معتقد است که رشد پایدار بازار نوآوری از سمت تقاضا تضمین می‌شود. 

بنابراین فعالان شاخص اکوسیستم اینترنت اشیا کشور در فروم اینترنت اشیا در تلاش هستند تا علاوه بر هدایت سیاستگذاران این عرصه، کسب‌وکارهای بزرگ و ملی را در بخش‌های مختلف اقتصادی رونق بخشند و به ترویج و توسعه فناوری‌های آن کمک کنند. 

آیوتیک به‌عنوان کارگروه نوآوری فروم اینترنت اشیا، از حضور تمامی لایه‌های زنجیره ارزش اینترنت اشیاء بهره گرفته و با تسلط بر بازار، می تواند راهبر شما در راستای نیازهای بازار باشد. در این مرکز توسعه محصول خود را شروع نمی‌کنید مگر آنکه از حضور سرمایه‌گذار و بازار متناسب با محصول خود اطمینان نسبی داشته باشید. 

بنابراین آیوتیک، مرکز نوآوری اینترنت اشیا در ایران محسوب می‌شود. این شتابدهنده به صورت تخصصی بر روی استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری اینترنت اشیا فعالیت می‌کند. برگزاری لیگ اینترنت اشیا ایران و مدرسه تابستانی اینترنت اشیا و همچنین رویدادهای متنوع در این حوزه از جمله فعالیت‌های آیوتیک است. 

استارتاپ کارنو از جمله سرمایه‌گذاری‌های آیوتیک محسوب می‌شود. 

خدمات آیوتیک

فعالیت‌های مرکز تخصصی نوآوری اینترنت اشیا، آیوتیک:

شتابدهی استارتاپ‌های نوپای حیطه اینترنت اشیا

انجام اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در زمینه فعال‌سازی و رونق اکوسیستم اینترنت اشیا ایران

ایجاد فضای نوآور و تفکر خلاق با تمرکز بر اینترنت اشیا و مسائل مربوط به آن

ارائه آموزش‌های کاربردی تخصصی، تئوری و عملیاتی در زمینه اینترنت اشیا و کسب‌وکارهای استارتاپی مرتبط با آن

ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ به تیم‌های استارتاپی

ارائه خدمات مشاوره به افراد علاقه‌مند و مستعد و راهنمایی در زمینه پیمودن نقشه راه فعالیت در حیطه موضوع اینترنت اشیا

همکاری با متخصصین و صاحب نظران فعال در زمینه اینترنت اشیا

برگزاری رویدادهایی تخصصی نظیر : ۱- لیگ تخصصی با موضوع اینترنت اشیا در ایران ۲- جلسات IoT Meetup و… ۳- مشارکت در برگزاری رویداد هفته دیجیتال

مدیرعامل: سمیه تاجیک

تلفن: ۸۸۱۷۹۵۸۴

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه امامی، پلاک ۲۳

شتابدهنده پویتک

در پویتک معتقد هستند که با آنها می‌شود رویایت رو زندگی کنی. در بخشی از وب‌سایت این مرکز می‌خوانیم: «پویتک به عنوان یک هاب نوآوری از زمستان ۹۵ راه‌اندازی شد و با ارائه‌ فضای کار، آموزش و تأمین سرمایه، با کسب‌و‌کارهای نوپا همراه است. امروز پویتک برای توسعه‌ كمی و كيفی اكوسيستم كارآفرينی بخش مركزی ايران تلاش می‌كند.»

در فهرست استارتاپ‌هایی که توسط پویتک شتابدهی شده‌اند نام متامنو، خانه هوشمند نوو، استودیو بازی‌سازی ریپر، بینک اپ و اپچار دیده می‌شود. 

خدمات پویتک 

«پویتک» کهن‌ترین نام خلیج فارس، برآمده از کتاب اوستا است. «پویتک» در زبان اوستایی به معنی پاک و پاک‌کننده است. «پویتک» یک فناوری پویاست. 

زندگی به سبک پویتک یک زندگی‌ پاک و پایدار است که با نگاه به آینده و با بهره‌برداری پویا از فناوری، حریم محیط‌زیست و میراث فرهنگی و معنوی را پاس می‌دارد. 

در پویتک مفاهیمی چون صداقت و راستی، عدالت اجتماعی و برابری، توسعه‌ی پایدار، خلاقیت و نوآوری و نیز فرهنگ و خردورزی از ارزش بالایی برخوردار هستند.

نگرش پویتک در چاره‌اندیشی برای چالش‌ها، براساس چهار ویژگی نهادینه شده است: کلان‌نگری، دانش‌بنیانی و کارشناسی، فرآیندمحوری و همچنین پایداری و توازن.

کسب درآمد جزء جدانشدنی هر کسب‌وکاری است اما نه به هر بهایی. پویتک تنها در مسیری گام بر می‌دارد که در راستای مشکل واقعی زندگی مردمان، افقی نو نمایان کند. 

مدیرعامل: احسان فقیه

تلفن: ۰۳۱۳۱۳۱۶۰۱۶

نشانی: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان ملاصدرا، فرعی ۱۳، پلاک ۵۲

مرکز نوآوری نکسترا

مرکز نوآوری نکسترا مجموعه‌ای شامل شتابدهنده، فضای کار اشتراکی، استارتاپ استودیو و نکستراکالج است. این مرکز فعالیت خود را از سال ۹۸ آغاز کرد. 

رسمی‌آنلاین، فیاتک، بگاز، سیمو و گرین‌اج در این مرکز شتابدهی شدند. همچنین فیسآپ، بیناباکس و ای‌آی‌باکس نیز از جمله خروجی‌های استارتاپ استودیوی این مرکز هستند. 

نکسترا به عنوان یکی از اعضای تاثیر اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور چندین رویداد سرمایه‌گذاری، پیش‌شتابدهی، شتابدهی را برگزار کرده و در این مسیر بیش از پیش تلاش می‌کند که خدمات ارزنده‌تری را به کارآفرینان و استارتاپ‌ها ارائه دهد. 

از زمان تأسیس مرکز نوآوری نکسترا، این مرکز بیش از چند صد استارتاپ مختلف را شناسایی کرده و دوره‌ها و کارگاه‌های متعددی در جهت رشد آنان برگزار کرده و حاصل آن، سرمایه‌گذاری بر روی چندین تیم مستعد بوده که در مسیر رشد و توسعه خود قرار دارند. 

نکسترا چیست و چه می‌کند؟

نکسترا یک شتاب‌دهنده‌ است که تیم‌های دارای ایده‌های نوآورانه و سودده در ۵ حوزه اینترنت اشیا، شهر هوشمند، امنیت سایبری، فناوری‌های ارتباطاتی و مخابراتی و بلاک‌چین رو توسط تیم حرفه‌ای و متخصص خودش ارزیابی می‌کند و اگر نظرش را جلب کرد، همه تلاشش را می‌کند تا امکاناتی را فراهم کند که تیم بتواند یاد بگیرد، مدل کسب‌وکار خود را طراحی کند، برای کسب‌وکار خود بازاریابی کند، مشاوره فنی و کسب‌وکار داشته باشد، دفتر و فضای کار مناسب داشته باشد، طرح توجیهی برای سرمایه‌گذار بنویسد و در معرض شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و در نهایت سرمایه مورد نیاز خود را جذب کند و به رشد و سوددهی برسد. 

نکسترا به‌عنوان یک استارتاپ استودیو پذیرای تیم‌های متخصص، باانگیزه و مستعد است تا ایده‌هایی را که شناسایی کرده است، با تیم‌ها و بنیانگذاران و صاحبان ایده به نتیجه برساند. 

اما نکسترا فقط یک شتابدهنده و استارتاپ استودیو نیست، نکسترا همچنین سعی کرده فضای کار مناسب، بزرگ، آرامبخش و بشاشی را طراحی کند تا افرادی مثل فریلنسرها و تیم‌ها که نیاز به دفتر کار دارند، از آن استفاده کنند. دسترسی جغرافیایی این دفتر بزرگ که در دانشکده مکانیک پردیس فنی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی است و اینترنت پرسرعت نکسترا از مزیت‌های اصلی این فضای کار اشتراکی محسوب می‌شوند. 

مدیرعامل: میلاد سجاری

تلفن: ۸۸۳۵۸۱۹۴

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال‌آل‌احمد، پردیس فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک قدیم، طبقه همکف

 شتابدهنده سنجیده

شتابدهنده سنجیده در حوزه خدمات، تولید و صنعت، زیرساخت فعالیت دارد. هدف سنجیده حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا در زمینه‌های خدماتی، تولید و صنعت و زیرساخت و هموارسازی راه برای ورود آنها به بازار و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران است. این شتابدهنده از سال ۱۳۹۷ آغاز به‌کار کرد. استارتاپ‌های بیلبورد، مهراز ژیوار، املاکی و نااریب در دوره‌های شتابدهی این مرکز حاضر بوده‌اند. 

خدمات شتابدهنده سنجیده

محل استقرار: پس از بررسی و گزینش ایده و اختصاص مربی همراه به تیم‌ها، یک فضای کار اشتراکی برای آنها در نظر گرفته شده تا به مدت سه ماه مستقر شوند و یک محصول اولیه برای جذب سرمایه و ورود به بازار و استقلال‌شان تولید کنند. 

تیم حقوقی: برای شرکت‌های نوپا روند حقوقی یک روند اجتناب‌ناپذیر است. از این رو در کنار تیم‌های مستقر در سنجیده، یک تیم حقوقی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد. 

باشگاه سرمایه‌گذاران: پس از فرآیند شتابدهی و تهیه نسخه اولیه از محصول، ایده‌ها به همراه محصول اولیه قابل ارانه (MVP) به شبکه سرمایه‌گذاران در باشگاه معرفی می‌شوند.

تیم مربیان: برای عملی‌کردن ایده، اصلی‌ترین فاکتورهایی که هر تیم به آن نیاز دارد، یک گروه خوب با تخصص‌های لازم و یک مربی با تجربه است که تیم را تا رسیدن به محصول اولیه و جذب سرمایه همراهی کند. مربیان سنجیده برای این سفر جسورانه آماده‌اند.

خدمات فنی: هر استارتاپ در مسیر شکوفایی به خدمات فنی متنوعی از قبیل طراحی سایت، سرویس‌های IT، برنامه نویسی و… احتیاج دارد. در اکوسیستم سنجیده این خدمات از طریق آموزش، اضافه‌کردن نفرات کلیدی به تیم یا به وسیله شرکای کلیدی تأمین می‌شود. 

تیم ارزیابی و سنجش بازار: هر تیم در ابتدای راه لازم است یک شناخت اولیه از بازار و رقیبان خود داشته باشد تا بتواند بهترین استراتژی ورود به بازار را پیدا کند و در ادامه برای پیشرفت خود نیاز دارد که خود را مرتب مورد سنجش قرار دهد. به همین دلیل تیم ارزیابی در کنار تیم های مستقر وجود دارد که به آن‌ها کمک کند که نقشه‌ راه خود را بهتر طراحی کنند. 

شماره تلفن: ۲۲۰۵۶۸۷۲

نشانی: تهران، محمودیه، مقدس اردبیلی، شادآور، ساختمان هور، واحد ۵۰۳

 شتابدهنده پرتقال

در صفحه درباره ما وبسایت این شتابدهنده می‌خوانیم: « شتابدهنده پرتقال یک شتابدهنده دانش بنیان در حوزه سلامت و علوم و فناوری‌های زیستی است که به صورت مشخص بر تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات نوآورانه صنایع دارو و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و مکمل‌ها، سلامت دیجیتال، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی و کشاورزی متمرکز شده است.»

این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد. شفامک، ایمیونبل، آنلیش، بایوپچ، استریلا و فونولایزر از جمله استارتاپ‌ تحت حمایت این مرکز بوده‌اند. 

چشم‌انداز شتابدهنده پرتقال

ماموریت اصلی این شتابدهنده، حمایت از پژوهشگران و کارآفرینانی است که مشتاقانه منتظر سفر نوآوری و عبور از دره مرگ هستند. شتابدهی در پرتقال بر اساس متدلوژی‌های اختصاصی توسعه‌یافته توسط تیم بنیانگذاران این شتابدهنده و در انطباق با مدل‌ها و استانداردهای بین‌المللی و همگام با الزامات شرکای بین‌المللی این مجموعه صورت می‌پذیرد. 

مدیرعامل: آرین عقیلی

تلفن: ۲۲۱۲۹۹۶۳

نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری، پلاک ۸، واحد ۴

 استارتاپ گرین تک

گرین تک یک استارتاپ تخصصی مستقر در مشهد است که فعالیتش را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرد. در وبسایت این شتابدهنده می‌خوانیم: «شتابدهنده گرین تک در اواسط دهه نود همزمان با رشد اکوسیستم استارتاپی در کشور با همکاری گروهی از نخبگان کارآفرینی، استارتاپی و متخصصین فناوری اطلاعات و به پشتوانه‌ای ۲۹ ساله، از بطن هلدینگ دانش بنیان گرین وب در شهر مشهد آغاز به کار کرد. 

با توجه به سرمایه تخصصی و دانشی شتابدهنده گرین تک فعالیت خود را با شتابدهی روی استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی، ‌رایانش ابری،‌ اینترنت اشیا،‌ بازی، ‌امنیت و بلاکچین آغاز کرده تا قدمی موثر در جهت توسعه قطب‌های انقلاب صنعتی چهارم در سطح ملی برداشته باشد.» 

استارتاپ‌های ابر آرزا، فراکلود، پشتیبانی، مانادا و چاپیروس در این مرکز شتابدهی شدند. 

مدیرعامل: مهدی محمدی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۳۸۰۳۰

نشانی: شهید دستغیب ۳۷، خیابان پیام ۱۶ (بیستون ۲) ساختمان خلیج فارس (بلا)، طبقه ۴، واحد ۸

 شتابدهنده ماموت

این شتابدهنده مشهدی از سال ۱۳۹۷ در چهار حوزه فناوری اطلاعات، گرافیک، معماری و بازاریابی دیجیتال فعالیت دارد. ایران‌وج، آمود، سهمی، این کاره، شیک پوشان و سلامتیمون استارتاپ‌هایی هستند که در دوره‌های شتابدهی ماموت حضور داشتند. 

مدیرعامل: سیدعلی فاضل هاشمی

تلفن: ۰۹۳۹۳۶۸۱۳۱۵

نشانی: مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۱۰ و ۱۲، پلاک ۱۴۴ 

 شتابدهنده سیناپس

سیناپس یکی دیگر از شتابدهنده‌های تخصصی حوزه سلامت است که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود در زمینه شتابدهی استارتاپ‌های مرتبط با محصولات تشخیصی را آغاز کرد. 

خدمات سیناپس

در وبسایت این شتابدهنده تخصصی آمده است: ما در سیناپس ایده‌ها و تصورات درون ذهن‌ را قابل لمس می‌کنیم. گاهی ایده‌ها شکل درستی ندارند، ما با کمک خود شما به آن شکل می‌دهیم. ایده‌‌ای جذاب است که در جهت حل مسئله و مشکلی از مردم باشد، ایده‌‌ای که به دنبال خلق ارزش باشد. ایده‌ها باید قابل دستیابی، مقیاس‌پذیر، برخواسته از رفع نیاز، جذاب و جدید باشند. 

همه این‌ها باهم یک ایده را ارزشمند می‌کنند و تخصص ما تشخیص ارزش ایده‌ها برای آینده است. هرکسی می‌تواند ایده‌پرداز باشد و سیناپس به خودی‌خود زادگاه بسیاری از ایده‌هاست، پس چه بسا دفعات بسیاری وجود دارد که ما به شما ایده‌ای جهت رشد و پیشرفت می‌دهیم. ما ایده‌ها را قبول نمی‌کنیم، تلنت‌ها و تیم‌ها را برای انجام ایده‌هایشان قبول می‌کنیم. 

مطمئن باشید ایده‌ای که به ذهن شما رسیده، تاکنون به ذهن خیلی از افراد خطور کرده، اما این شمایید که می‌خواهید آن را عملی کنید، پروردگار ارزش در ایده هستید. سیناپس گردهم‌آیی استعدادهاست. ما باور داریم که همه افراد ژن و استعداد خاصی دارند که با پشتکار و تلاش می‌توانند ترکیب موفقیت را بسازند. تلنت‌ها در جای درست، در مسیر درست، در زمان درست و همراه با هم‌تیمی‌های درست به نتایج فوق‌العاده‌ای دست خواهند یافت. سیناپس، درست‌ترین‌ها را برای این تلنت‌ها و بااستعدادها فراهم می‌کند. 

سیناپسی‌ها معتقد هستند که: ما در حوزه سلامت به دنبال این افراد بااستعداد هستیم. ایده‌ها در اینجا رنگ و بوی شدیدی از خلاقیت و نوآوری دارند. در جمع ما عبارات “دست‌نیافتنی” و “نشدنی” با تلاش و پشتکار هر یک از اعضای خانواده سیناپس فراموش شده هستند. ما از ابتکار و خلاقیت استقبال می‌کنیم و بدون واهمه در این مسیر ریسک می‌کنیم. استارت‌آپ‌های مطلوب ما، بسته کامل حمایت مالی، دانشی، معنوی و عاطفی سیناپس را دریافت می‌کنند. 

استارتاپ‌هایی مانند تست من، هورا طب، پایا، نووا، سینکس، ژنودیپ در این شتابدهنده حضور داشته‌اند.

مدیرعامل: بهروز حاجیان طهرانی

وب‌سایت:

تلفن: ۴۴۷۰۳۴۳۹

نشانی: شهرک گلستان، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، نبش یاسمن جنوبی، پلاک ۱

 مرکز نوآوری ایمینو

ایمینو مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران است که به‌عنوان واسطه انتقال دانش و فناوری‌های نوین به صنایع معدنی کشور فعالیت می‌کند. ایمینو کار خود را از شهریور ۱۳۹۹ آغاز کرد. 

ایمینو تاکنون میزبان بیش از ۱۲ تیم استارت‌آپی در فضای کار اشتراکی خود بوده است. استارتاپ‌هایی مثل ویراماین، آبتین توسعه بیکران، زمین هوش و پیگُر اسکن در دوره‌های شتابدهی این مرکز حضور داشته و دارند. 

«ایمینو» در حقیقت، به‌عنوان حلقه اتصال دانش و فناوری‌های نوین به چرخه معدن و صنایع معدنی کشور در راستای بسط، توسعه و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و تجاری‌سازی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناور راه‌اندازی شد. 

خدمات ایمینو

خدمات و تجهیزات ارائه شده از سوی مرکز نوآوری ایمینو به استارتاپ‌های مستقر شامل میزکار، کمد، اینترنت، سالن کنفرانس، اتاق جلسات، اتاق بازی (Game room)، اتاق استراحت و مطالعه (Rest room)، تراس بام  (Roof Garden)، خدمات آزمایشگاهی، امکان استفاده جانبی از خدمات منتورینگ در حوزه کسب‌وکار، بازارسازی، خدمات حقوقی و تسهیلگری است. 

همچنین این مرکز نوآوری از استودیو تخصصی صدا و تصویر برای تولید محتوا برخوردار است و برای شرکت‌ها و استارتاپ‌ها خدماتی مانند جلوه‌های ویژه سینمایی، استودیو مجازی و کروماکی، تیزرهای موشن گرافیک، اینفوگرافی ( ارائه اطلاعات کمی و کیفی در قالب گرافیک)، مستندسازی، گزارش عملکرد پروژه‌های سازمان، دولتی و خصوصی ارائه می‌کند. 

مدیر: مجید وفایی‌فرد

شماره تلفن: ۴۱۸۶۸۶۱۷

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان جهان کودک، جنب داروخانه جهان کودک، پلاک ۶۳

 شتابدهنده نانوپل

در وب‌سایت این مرکز می‌خوانیم: «نانوپل، اولین شتابدهنده تخصصی صنعت پلیمر و پتروشیمی با محوریت فناوری نانو در کشور است. این شتابدهنده با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و حمایت مرکز رشد فناوری پلیمر در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده است. 

شناسایی ایده‌های خلاقانه و پشتیبانی و پرورش این ایده‌ها تا رسیدن به هدف و محصول، در کنار ارائه خدمات منحصربه‌فردی نظیر امکانات صنعتی و آزمایشگاهی پیشرفته، نانوپل را به‌عنوان پیشگام این عرصه، در میان شتابدهنده‌های صنعتی و علمی، شاخص کرده است.» 

فرایند شتابدهی در نانوپل

تکمیل فرم‌های اولیه

در ابتدای امر متقاضیان باید فرم مربوط به ارزیابی اولیه ایده خود را پر کرده و به شتابدهنده تحویل دهند.

داوری طرح‌ها

استارتاپ‌ها با توجه به مکانیزم‌های بیان شده در بند قبل پس از داوری‌های علمی و تجاری توسط داوران منتخب وارد فرایند شتابدهی می‌شوند.

شتابدهی

بنابر مطالعات صورت گرفته و تصمیمات هیات‌مدیره شتابدهنده، اولویت ورود با استارتاپ‌هایی است که حداقل یک نمونه فیزیکی از طرح خود ارائه کنند. 

معرفی به سرمایه‌گذار

شتابدهنده با معرفی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و یا معرفی به صندوق‌ها از تیم‌های مستقر در مرکز با توجه به نیازشان حمایت خواهد کرد. 

پسا رهاسازی

برای تکمیل زنجیره ارزش در این فرایند، تیم‌های خروجی برای فروش محصولات و دانش خود نیاز به افراد خبره‌ای خواهند داشت.

«آرون بسپار» و «بسپار شیمی ادریس» از جمله استارتاپ‌های حاضر در دوره‌های شتابدهی نانوپل بوده‌اند. 

مدیرعامل: امیرحسین داودی

تلفن: ۴۴۷۸۷۰۸۲

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ساختمان تجاری سازی و نوآوری طبقه دوم واحد ۲۰۴

 مرکز نوآوری و شتابدهی مایا

مرکز نوآوری و شتابدهی مایا به منظور حمایت از نوآوری و کارآفرینی در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است این مرکز با تمرکز بر ایده‌های خلاق و ارائه خدمات شتاب‌دهی به کسب‌و‌کارهای نوپا، از تیم‌های استارتاپی در زمینه‌های مختلف و به‌ویژه در حوزه تکنولوژی‌های زیست فناوری، توسعه کشاورزی و مشاغل روستایی و با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آنها به یک بنگاه اقتصادی حمایت می‌کند. 

مایا همراه و همگام با ایده های نوآورانه‌ای است که در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارند. آموزش و منتورینگ، جذب سرمایه‌گذار و پشتیبانی مالی گزیده‌ای از مجموعه فعالیت‌هایی است که مرکز نوآوری و شتابدهی مایا به دنبال آن است. 

خدمات مایا

آموزش و مربی‌گری متمرکز

استارتاپ حاضر در دوره شتابدهی، در کنار دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد امکان استفاده از برنامه مربیگری و مشاوره متمرکز را خواهد داشت. در این برنامه، هر مربی به همراه تیم به صورت متمرکز بر روی محصول کار می‌کند.

فضای استقرار

تیمی که به دوره شتابدهی راه یافته است امکان استقرار در فضای شتابدهنده را نیز خواهد داشت. تمامی امکانات از قبیل فضای کار، اینترنت، اتاق جلسه و  سایر موارد مورد نیاز با کیفیت بسیار بالا در اختیار استارتاپ قرار خواهد گرفت تا تیم با تمرکز بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد. 

حمایت مالی

تیمی که موفق به عبور از دوره پیش شتابدهی و ورود به مرحله شتابدهی شود. می‌تواند علاوه بر دریافت خدمات مشاوره و استقرار، سرمایه نقدی تا سقف متوسط ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کند. همچنین برای تیم‌های فعال در بازار که سرمایه بیشتری نیاز دارند، برنامه متفاوتی در نظر خواهیم داشت. «اد تو اپ» و «ره‌بوم» از جمله استارتاپ‌های مورد حمایت این مرکز هستند. 

شماره تلفن: ۲۲۶۴۴۰۶۹

نشانی: تهران- اختیاریه- اتوبان صدر همکف- خیابان بهار جنوبی- بن بست سعید غربی- پلاک ۱۶ -واحد ۷

شتابدهنده ستاک آپ

این شتابدهنده مستقر در تبریز با محوریت حمایت از استارتاپ‌های اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند و در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. آموزش، منتورینگ، مشاوره تخصصی و ارائه خدمات توانمندسازی و همچنین کشف، شتابدهی و ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه و تامین مالی برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا از مهمترین اقداماتی است که در این شتابدهنده صورت می‌گیرند. 

کمک به استارت‌آپ‌ها برای پاسخگویی به نیاز بازار  (Market Traction)، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های فردی و رهبری بنیانگذازان استارت آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا، سرمایه‌گذاری و فراهم کردن فرصت جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، انتقال تجربه و توسعه نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق و کمک به کارآفرینی و اشتغال‌آفرینی مولد از جمله خدماتی است که در مرکز شتابدهی ارائه می‌کند. 

قابل ذکر است که استارتاپ‌ها و ایده‌ها و کسب‌وکارهایی چون نوبت آل، ویژنو، ایران توریست، تاپ اینجاست و نصرنیوز در این مرکز شتابدهی شده‌اند. 

مدیرعامل: نادر آقازاده

تلفن: ۰۴۱۵۱۰۷۱۰۰۰

نشانی: تبریز، آبرسان، ابتدای بلوار هفت تیر، ساختمان هواپیمایی ج.ا.ایران، طبقه همکف

 شتابدهنده اکتا

اکتا یک شتابدهنده تخصصی در زمینه فناوری دیجیتال و بلاکچین است که فعالیتش از سال ۱۳۹۷ و با تشکیل جمعی از نخبگان دانشگاهی شروع شد. این مجموعه یک نهاد، با هدف ایجاد استارت آپ در حوزه بلاکچین به‌ صورت مستمر است. 

تمایز این نوع فعالیت از سایر مدل‌های رایج در اکوسیستم نوآوری این است که استارتاپ استودیو از ابتدای راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها به صورت عملیاتی به تشکیل تیم و بلوغ تیم و محصول کمک می‌کند. مدیران اکتا معتقد هستند: مزیت اصلی ما در اکتا درک عمیق از حوزه بلاکچین است که به ما کمک می‌کند تا بین روندهای معنادار و اتفاق‌های زودگذر در این حوزه پرتحول تفاوت قائل شویم و از سوی دیگر در طراحی کسب‌وکار در این حوزه اهمیت بسیار بالایی دارد.

تیلدا، وکتا، ترید هاب، یوویز، آی بیا و آکادمی رمزارز از جمله استارتاپ‌های مورد حمایت اکتا بودند.  

مدیرعامل: ابراهیم احمدی

تلفن: ۲۶۱۲۳۳۱۲

نشانی: تهران- میدان اقدسیه باغ لارک ساختمان هاردتک

 استارتاپ آرتان

آرتان ۱۱۰۰ یک مجتمع استارتاپی در تبریز با رویکرد نوآوری باز است و از سه بخش اصلی شتاب‌دهنده، فضای کار اشتراکی و کافه کارآفرینی تشکیل شده است. این مرکز فعالیتش را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده است. 

غنای پدیدار این خاک و تمنای تعالی جوانه‌ها تا برومندی پایدار، باور شکل‌گیری مجتمع استارتاپی «آرتان ۱۱۰۰ » بوده است. آرتان ١١٠٠ به‌عنوان نخستین مجتمع استارتاپی استان آذربایجان شرقی، محلی برای تبادل اندیشه‌ها، به اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، توسعه دانشوری و مهارت‌آموزی توسط رویدادهای هدفمند و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها به‌شمار می‌رود.

شتابدهنده آرتان به‌عنوان نخستین شتاب‌دهنده رسمی استان آذربایجان شرقی و شمال‌غرب کشور با اعتقادی عمیق بر توانمندی جوانان میهن عزیزمان شکل یافته تا با فراهم کردن خدماتی از قبیل فضای کار اشتراکی، منتورینگ و مشاوره تخصصی، ارائه سرمایه بذری (Seed Money) و آموزش‌های لازم در قالب رویدادها و کارگاه‌های تخصصی که طی دو مرحله پیش شتابدهی (تا سه ماه) و شتابدهی (۶ الی ۹ ماه) در اختیار تیم‌های حاضر قرارداده می‌شود، ضمن کمک به طراحی صحیح مدل کسب‌وکار، تدوین برنامه کسب‌وکار و ساخت نمونه اولیه یا کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)، آنها را تا رسیدن به روز ارائه ایده در حضور سرمایه‌گذاران (Demo Day) و جذب سرمایه لازم جهت ورود توانمند به بازار هدفشان هدایت کند. 

جالب است بدانید که ١١٠٠ به یکی از بزرگ‌ترین زلزله‌های شهر تبریز و ایمان به توانمندی معماران اندیشه‌های توسعه کسب‌و‌کار اشاره دارد. 

تلفن:  ۰۴۱۳۳۳۴۵۵۴۵

نشانی: تبریز، خیابان ائل گلی، فلکه خیام، بلوار سینا، روبه‌روی پیانو باربد، کوچه رز، ساختمان سابق

 شتابدهنده ایلسا

ایلسا یک شتابدهنده تخصصی سبک زندگی اسلامی در تهران است. دهکده ایرانی، فیروزه، مدیاکیت، کارماران، هندی پاک، مهاد و هپ از جمله کسب‌وکارها و استارتاپ‌هایی بودند که در دوره‌های شتابدهی ایلسا شرکت کردند و در پورتفوی این خانه خلاق و شتابدهنده حضور دارند. 

خدمات شتابدهنده ایلسا

پیش از شتاب

شناسایى ایده هاى برتر و کمک به نگارش بوم کسب‌وکار

تدوین مدل و چهره اولیه کسب‌وکار

شناسایى مشتریان کلیدى و بازار هدف، اعتبارسنجى مدل کسب‌وکار، تدوین اصولى

فرآیندهاى کسب و کار، تیم‌سازى اولیه

همراهى منتور با تیم

فضاى کار مشترك

امکانات زیرساختى شتابدهنده

معرفى ایده و یا طرح به همکاران، سرمایه‌گذاران و بازار

دوره شتاب

فضا و امکانات شتابدهنده

توانمندسازى استارت‌آپ

کارگاه‌ها و رویداد‌هاى آموزشى و انگیزشى و …

معرفى استارت‌آپ به بازار

اتصال استارت‌آپ به شبکه سرمایه‌گذاران، تبلیغ، توزیع و بازار

کمک به استارت‌آپ براى تکمیل فرآیند حقوقى و ثبت شرکت

رویداد تولد با حضور سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، صندوق‌هاى سرمایه‌گذارى، فعالان و تاثیرگذاران روند‌ها

پس از شتاب

استارت‌آپ‌ها در صورت رسیدن به مرحله سودآورى مى‌توانند از شبکه ارتباطى شتابدهنده و فضاى فیزیکى آن استفاده کنند و در صورت تمایل با عقد قرارداد مشخص و پرداخت مبلغ اجاره در شتابدهنده باقى بمانند. 

مدیرعامل: نفسیه شاهی نوری

تلفن: ۸۶۰۵۰۴۴۸

نشانی: تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان مظفر، کوچه بخشنده، پلاک ۵

 شتابدهنده مک تپ

این مرکز شتابدهی به صورت تخصصی در حوزه‌های تولید، آب، انرژی، کشاورزی و محیط زیست فعالیت می‌کند. در بخشی از وب‌سایت این مرکز آمده «در سال ۱۳۹۸ شرکت پایا بسپار آریا، شتابدهنده مک‌تپ را با هدف توسعه سبد کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های جدید، شناخت و انتخاب بهتر نفرات، ایجاد فرصت رشد برای همکاران و اهتمام به جانشین‌پروری تأسیس کرد. در حقیقت مک‌تپ بازوی نوآوری و توسعه کسب‌وکار این شرکت است.» 

خدمات شتابدهنده مک تپ

سرمایه‌گذاری: البته در صورت به سود رسیدن ایده

فضای کار: فضای کار به همراه امکانات اداری از جمله سیستم کامپیوتری، اینترنت پرسرعت، اتاق جلسات تلفن و دسترسی به آزمایشگاه و کارگاه و فراهم بودن دسترسی رایگان به آزمایشگاها و کارگاهای پایا بسپار آریا و دیگر شرکت‌های گروه صنعتی برای نمونه‌سازی و تست.

مشاوره و آموزش: ارائه آموزش‌های مورد نیاز، دسترسی به شبکه‌ای از متخصصان حوزه‌های مختلف در داخل و خارج مجموعه، برای راهنمایی و مشاوره

سرمایه اولیه: تأمین سرمایه اولیه بسته به نیاز تیم‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

شماره تلفن: ۴۲۴۰۷۰۰۰

نشانی: میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، مرکز نوآوری

 شتابدهنده ریتون

شتابدهنده تخصصی ریتون ایران در زمینه نرم‌افزار و اینترنت اشیا به فعالیت مشغول است. این مرکز فعالیتش را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد. ریتون ماموریت خود را «ایجاد جایگاه صادراتی برای محصولات دانش بنیان نرم‌افزاری و اینترنت اشیا ایرانی از اروپا و ایجاد شبکه توزیع و پشتیبانی در نقاط مختلف دنیا برای ارائه محصولاتی با کیفیت مناسب، قیمت رقابت‌پذیر و پشتیبانی ۲۴ ساعته» اعلام کرده است. 

درواقع، ریتون زیرساخت تبدیل نوآوری به محصول قابل عرضه در بازار بین‌المللی را در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد. نقطه عرضه محصولات این شبکه، کشور آلمان در قلب اروپا است ولی بازار هدف آن بازار کشورهای درحال توسعه همچون کشورهای آسیای جنوب شرقی، آفریقای شمالی، خاورمیانه، آمریکای شمالی و استرالیا است. 

خدمات شتابدهنده ریتون ایران

شتابدهی صادراتی استارتاپ‌ها

حمایت، آماده‌سازی و رشد استارتاپ‌های دارای فرصت بین‌المللی

توانمندسازی سازمان و محصول

توانمندسازی سازمان، محصول و تیم شما برای حضور بین‌المللی

عرضه بین‌المللی و حضور و فروش بین‌المللی

مدیرعامل: مسعود حسنی

شماره تلفن: ۸۸۶۱۴۳۳۶

نشانی: امیر آباد شمالی، خیابان ۱۹، پلاک ۶۰، مرکز نوآوری ریتون

 شتابدهنده هوش مصنوعی اسمارتک

این شتابدهنده اصفهانی که کارش را از سال ۱۴۰۰ شروع کرده به صورت تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از استارتاپ‌های فعال با محوریت این فناوری فعالیت می‌کند. 

در حقیقت، شتابدهنده هوش مصنوعی اسمارتک یک مجموعه کامل و جامع از خدمات لازم جهت فعالیت تخصصی و اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند است. این مجموعه براساس یک دهه تجربه فعالیت و همچنین مشکلات و موانع موجود در مسیر حرکت توانسته زیر ساخت لازم برای ارائه خدمات در سه بخش آموزش و توانمندسازی، نوآوری باز و همچنین شتابدهی و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. 

ویژن‌تک، شفا۳۳، آکوتیک، اسمارت میتینگ، خط خوان و روانیک از جمله استارتاپ‌های مورد حمایت مرکز اسمارتک هستند. 

مدیرعامل: سمیرا جبروتیان

تلفن: ۰۹۹۳۶۵۱۱۳۸۸

نشانی: اصفهان، باغ غدیر، ابتدای چهار راه علامه امینی، مجتمع پارسیان، طبقه ۶

 شتابدهنده رامان

رامان یک مرکز تخصصی شتابدهی در حوزه سلامت و داروسازی است که در سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده است. 

رامان اولین شتابدهنده دانشجویی در حوزه علوم زیستی، بیوتک و داروسازی در خاورمیانه است. هسته اصلی این شتابدهنده در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت و در حال حاضر دانشجویان مستعد در بسیاری از رشته‌ها و دانشگاه‌های ایران را در رامان گرد هم آمده‌اند.

هدف رامان از این گردهم‌آیی، پیداکردن ادبیات مشترک بین رشته‌ای در حوزه سلامت، افزایش توانایی در دانشجویان مشتاق، اعتلای جایگاه و علوم تجربی در جامعه فراتر از شیوه کلاسیک،‌ ظهور خلاقیت و انجام کار تیمی و… است. 

همچنین رامان با ارائه سمینار و وبینارهای آموزشی به صورت کاربردی، تلاش می‌کند که حلقه گم شده بین دانشگاه و صنعت را به خصوص در حوزه داروسازی ایجاد کرده و فرصتی را برای افراد علاقمند به فعالیت ایجاد کند. 

شماره تلفن: ۸۸۶۶۴۵۸۷

نشانی: تهران، میدان ونک، ابتدای گاندی جنوبی، پلاک ۱۴۶

 شتابدهنده ایده بان

این شتابدهنده بوشهری در حوزه خدمات دریافت فعالیت می‌کند و به ارائه خدمات شتابدهی به تیم‌های نوآور مرتبط با این حوزه می‌پردازد. 

شتابدهنده ایده بان جهت توسعه و کارایی اکوسیستم کارآفرینی جنوب کشور به صورت ویژه استان بوشهر تلاش می‌کند. به این منظور، در سال ۱۴۰۰ در مجتمع فناوری مروارید، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، شتابدهنده ایده بان تاسیس شد. 

در حال حاضر، شتابدهنده ایده بان خدمات حضوری خود را به تیم‌های استارتاپی  مرتبط با حوزه اقتصاد دریا ارائه می‌کند. اما اگر از هر منطقه کشور هستید و ایده‌ مرتبط با حوزه اقتصاد دریا دارید، روی حمایت‌های ایده بان حساب کنید. 

شماره تلفن دفتر تهران: ۴۵۸۱۲۶۴۶

نشانی: بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، پردیس فناوری، ساختمان مجتمع فناوری مروارید

 رویداد بزرگ ایران دمودی

تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بسیاری از استارتاپ‌ها به شمار می‌رود. اگر شما هم استارتاپی دارید و به دنبال جذب سرمایه هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم رویداد ایران دمودی را از دست ندهید. در این رویداد مدیران شتابدهنده ها از سراسر ایران حضور دارند تا ایده‌های استارتاپی و تیم‌های شما را زیر نظر بگیرند. بنابراین فرصت حضور در این رویداد را از دست ندهید. 

در این رویداد قرار است بیش از ۲ هزار استارتاپ و سرمایه‌پذیر و نیز انبوهی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، شتابدهنده‌ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار شود. در نهایت پس از غربالگری از بین ۲ هزار استارتاپ شرکت‌کننده، ۱۱۰ استارتاپ به مرحله نهایی راه می‌یابند و پس از گذارندن آموزش‌های لازم، در روز پایانی رویداد که دیدار مستقیم با سرمایه‌گذاران است حضور می‌یابند. 

این برنامه قرار است ۲۹ تا ۳۲ تیر ماه ۱۴۰۳ در مرکز دائمی نماشگاه‌های بین‌المللی بازار بزرگ ایران (ایران مال) برگزار شود. جزئيات بیشتر درباره رویداد ایران دمودی را در این لینک بخوانید.

نوشته لیست بهترین شتاب دهنده های ایران اولین بار در هفته‌نامه شنبه. پدیدار شد.