چگونه هویت سازمانی خود را ایجاد کنیم؟


سه عنصر هویت، هدف، ارزش‌ها و فرهنگ منسجم و کامل می‌تواند در بلندمدت به سازمان‌ها کمک کند.

آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه سازمان ها می توانند چشم اندازهای زیبا و بیانیه های ارزشی بر روی دیوارهای خود داشته باشند، اما قدم زدن در سالن ها تصور متفاوتی به آنها می دهد؟ اغلب شبیه دو دنیای متفاوت است. آنچه گفته می شود و آنچه واقعی است.

با این حال، سازمان ها نمی توانند این اختلاف را تحمل کنند. آنها بدون ارتباط روشن بین چرایی وجود (هدف)، آنچه ارائه می دهند (برنامه ارزشی) و نحوه عملکردشان (فرهنگ) مبارزه خواهند کرد.

سازمان های آینده با بیان هویت و بازگرداندن آن از سطح سازمانی به سطح فردی و به اشتراک گذاشتن مفاهیم هویت برای هر فرد در سازمان، این شکاف را برطرف کرده اند.

یک هویت منسجم و کامل شامل این سه عنصر است: هدف، ارزش ها و فرهنگ.

1. یک هدف هدفمند برای یافتن «چرا» خود تعیین کنید.

هدف یک سازمان باید با یک بیانیه کوتاه و الهام بخش شروع شود که بیان کند چگونه از ابرقدرت های خود برای کمک به جهان استفاده خواهد کرد. یک هدف خوب هم الهام بخش است و هم کاربردی.

2. هدف خود را به دستور کار ارزشی خود متصل کنید

یک هدف تنها زمانی کار می کند که سازمان آن را به یک استراتژی با دستور کار ارزشی تبدیل کند که سازمان را با ارزش آفرینی همسو می کند. این استراتژی باید جریان های کاری و ابتکارات مورد نیاز برای دستیابی به معیارهای مشخص شده در هدف را بیان کند و آنها را به مشاغل واقعی پیوند دهد تا برای کسانی که سازمان به آنها اهمیت می دهد ارزش ایجاد کند.

بنابراین، دستور کار هدف و ارزش ها به طور یکپارچه از بیانیه هدف به منشورهای ابتکاری اجرا شده در همان سال مرتبط است.

ایجاد این رابطه نه تنها هیئت مدیره، مدیران ارشد و رهبری را همسو می کند، بلکه سازمان را به سمت یک هدف مشترک سوق می دهد.

دستور کار ارزش همچنین باید به ساختار سازمانی مرتبط باشد: رهبران باید نقش های حیاتی را که به سازمان کمک می کند تا به هدف خود دست یابد شناسایی کرده و اطمینان حاصل کنند که استعداد مناسب برای هر نقش در دسترس است.

3. رفتارهایی را برای فرهنگ تعریف کنید که برنامه ارزشی شما را فعال می کند

با شکل دادن عمدی فرهنگ خود، یک سازمان می تواند به سرعت و پایدار به ارزش دست یابد. با این حال، فرهنگ تنها زمانی تبدیل به روشی برای مدیریت یک مکان می شود که سازمان انتظار رفتار خاص، مشخص و قابل مشاهده را داشته باشد.

این رفتارها باید در سطح سازمانی و فردی بیان شده و با ارزش سازمانی خاصی مرتبط باشد. به عنوان مثال، یک فرهنگ متمرکز بر عملکرد متمرکز بر بهبود مستمر عملیاتی ممکن است به رفتار زیر به عنوان نمونه ای از تعالی نیاز داشته باشد: “روش ها را دنبال می کند و به طور مداوم برای بهبود آنها تلاش می کند.”

یکی از گروه‌های پیشرو جهانی در دنیای متال، در کمتر از شش ماه هویت خود را بازتعریف کرده است. برای شروع، سازمان همه ذینفعان، از جمله همه کارکنان، را در یک فرآیند شنیداری گسترده که برای بررسی و به روز رسانی هویت سازمان طراحی شده است، درگیر می کند.

این فرآیند یک بیانیه هدف (توسعه و تجدید بیانیه چشم انداز) با سه موضوع هدف و دو تعهد جسورانه و چند دهه ای برای هر موضوع است، مانند کاهش خطر آسیب به صفر و دو برابر کردن سهم سازمان در تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در آن فعالیت می کند .تولید می کند

این تعهدات بیشتر به معیارهای روشن از یک تا پنج سال تقسیم شدند. پس از نهایی کردن مضامین و تعهدات، شرکت یک نمایش بصری از هویت ایجاد کرد که به عنوان یک یادآوری بصری و راهنمای مداوم برای کارمندان عمل می کند.

تنها با ایجاد یک هویت منسجم و جامع، سازمان‌ها می‌توانند در عدم قطعیت رشد کنند، به جهان کمک کنند، ارزش برتر ارائه کنند و برای افراد خود معنا بسازند.

چگونه هویت سازمانی خود را ایجاد کنیم؟ اولین بار در مدیر سبز ظاهر شد.