+ کنسول جستجوی گوگل –


. . . .

. ( ) . . . .

. . الان شروع کن. . :

(ویژگی دامنه) DNS

. WWW M. . ftp https http.

. .

. بررسی DNS .

(ویژگی پیشوند url)

کنسول جستجوی گوگل .

. . www. http https.

ادامه داد. html چک عمومی html

40. ادامه داد.

تگ html. . دارم چک میکنم

. . بررسی اجمالی. 5:

 • (بهره وری)
 • (نمایه سازی)
 • (تجربه)
 • (خريد كردن)
 • (بهبود)

تأیید URL

. . . . نمایه پرس و جو

بهره وری

4.

 • (موقعیت)
 • (سوالات)
 • (صفحات)
 • (کشورها)
 • (دستگاه)
 • (ظاهر هنگام جستجو)
 • (تاریخ)

. .

. . .

. . 50.

. .

. .

. .

IP IP.

. .

AMP

. . .

(نمایه سازی)

. . آدرس URL.

نمایه سازی:

. چرا صفحات ایندکس نمی شوند . نمایه سازی:

نمایه شده است

. . .

نمایه نشده است

. . چرا صفحات ایندکس نمی شوند

صفحات ویدیویی

. .

حرکت می کند

.

نقشه سایت

. . نقشه سایت.

تجربه

. تجربه 3.

 • تجربه کار با صفحه: .
 • Core Web Vital: ضعیف نیاز به بهبود دارد خوب.
 • (برنامه موبایل): .

خريد كردن

.

بهبود

. :

قطعات برای بررسی

. .

پودرهای سوخاری

. .

کادر جستجوی پیوندهای سایت

.

.

. . . اقدام دستی :

. . .

. . . .