یکپارچه سازی داده ها –


. . (یکپارچه سازی داده ها). . .

. . .

(یکپارچه سازی داده ها). (مجموعه داده ها). . .

. . :

.

. :

 1. : (پایگاه داده) .
 2. : .
 3. : .
 4. : . .
 5. : . (پاکسازی داده ها) (عادی سازی داده ها) .
 6. : (پایگاه داده تحلیلی) . (دسته ای) (زمان واقعی) .
 7. : .
 8. : . .
 9. : فراداده.
 10. : .

. .

.

. . .

. . :

. . . . . .

(اینترنت اشیا | اینترنت اشیا) . . . :

. . (مجازی سازی داده ها). . .

.

(تجمیع) . . ETL. ETL. ETL.

.

. . . .

.

(توزیع داده ها). (رویداد محور).

.

(مجازی سازی داده ها). . . .

. .

iPaaS

پلت فرم یکپارچه سازی iPaaS به عنوان یک سرویس Boomi. . (ماشه) . . (پرده اول) (پرده دوم) . .

iPaaS

iPaaS. . iPaaS.

iPaaS. iPaaS. iPaaS. iPaaS. iPaaS. . iPaaS.

CDP

(پلتفرم داده های مشتری | CDP) . CDP (کیت های توسعه نرم افزار | SDK) (واسط های برنامه نویسی کاربردی | API). iPaaS CDP.

CDP

CDP. . .

ETL

(Extract، Transform and Load | ETL) . ETL. ETL (شخص اول) (شخص ثالث). ETL ETL:

دگرگونی. (انبارداری) ELT ETL .

ELT

(Extract, Load and Transform | ELT) ETL . ELT. ELT. ELT.

ETL ELT

ETL

ELT. . ETL (ETL معکوس). ETL:

ETL

. . .

(پایگاه های اطلاعاتی رابطه ای) (زبان پرس و جوی ساختاریافته | SQL) . . :

 • ETL: . ETL.
 • (اتوبوس خدمات سازمانی | ESB) (Middleware): . API.
 • (تکثیر داده ها): . (بازیابی فاجعه) .
 • : . .
 • iPaaS: API های iPaaS. .
 • (جریان داده): اینترنت اشیا .
 • : . .
 • (تغییر رکورد داده | CDC): CDC. .
 • (مدیریت داده های کارشناسی ارشد | MDM): MDM. .
 • API: API API

.

.

. .

. اینترنت اشیا

. .

.

. . .

. :

 • : . .
 • : .
 • : . .
 • : . .
 • : . .
 • (داده محور): . .

. . :

 • : (استاندارد سازی).
 • : .
 • : (اطلاعات عالی).
 • : API.

.

. :

 • : .
 • (دریاچه داده): (ساختار) (بدون ساختار) (نیمه ساخت) . .
 • : . .
 • : .
 • اینترنت اشیا: اینترنت اشیا

. . . .