2023 –


. !

.


! !


!

. 2007

15 3 .

: ( )

. .

.

1-

. .

.

:

2-

کاتلین 2017. . ( )

کاتلین. .

3-

طراحی متریال iOS.

. .

4- اندروید استودیو IDE

(IDE).

IntelliJ IDEA ( ). .

5-

“سلام دنیا!” .

. .

:

6-

:

.

به Android Studio ایجاد یک پروژه جدید خوش آمدید. (فایل>جدید>پروژه جدید.)

فعالیت خالی بعد پروژه خود را پیکربندی کنید. پروژه خود را پیکربندی کنید:

 • نام “اولین برنامه اندروید من”.
 • بسته “com.example.myfirstapp”.
 • .
 • جاوا کاتلین.
 • حداقل SDK

5- تمام کنید.

.

View>Windows Tool>Project Android View. :

app>java>com.example.myfirstapp>MainActivity

فعالیت.

app>res>layout>activity_main.xm

XML (UI) TextView “سلام دنیا!”.

application>manifests>AndroidManifest.xml

بیانیه.

Gradle scripts>build.gradle

: “پروژه: My_First_App” “ماژول: My_First_App.app”. build.gradle. build.gradle Gradle.

: ( )

7-

. .

:

یو اس بی. یو اس بی.

گزینه های برنامه نویس اشکال زدایی USB:

 • تنظیمات .
 • سیستم اندروید 8.0 .
 • در مورد گوشی
 • شماره ساخت.
 • گزینه های توسعه دهنده.
 • گزینه های توسعه دهنده اشکال زدایی USB.

اجرای/اشکال‌زدایی پیکربندی‌ها در Android Studio.

.

اجرا کن. “سلام دنیا!” . .

. :

اندروید استودیو (AVD). .

پیکربندی های اجرا/اشکال زدایی

AVD.

اجرا کن. Android Studio AVD. “سلام دنیا!” .

10 ( )

1: . . .

2: . . .

3: زمینه حلقه هندلر.

4: SQLite. .

5: شبکه دریافت پست . .

6: . .

7: مجموعه زباله.

8: . .

9: MVP MVVM Dagger RxJava.

10: .

:

.

.

گوگل اندروید.

. .

.