– 2023


– 2023. . . .

. . .

. . :

.

(میکرو چربی ها)

. . . .

. .

:

(نانوفات)

. .

. . . .

. . .

:

. . . .

. . . .

. .

:

(بادی جت)

. . .

:

.

. :

. . .

10 15 .

:

:

.

.

@aydabaseri

آیداکلینیک دات کام(برچسب‌ها به ترجمه)